Diễn vǎn tại buổi tiệc chiêu đãi Tổng thống Praxát (7-2-1958)

Trong mấy ngày vừa qua, chúng tôi đã được các vị đón tiếp với lòng hiếu khách nồng nhiệt, chúng tôi đã có dịp nói chuyện vô cùng thân mật với Tổng thống Praxát – một vị đã cao tuổi và có những đức tính cao quý thật đáng kính trọng – với Thủ tướng Nêru và các vị lãnh đạo khác của nước Cộng hoà Ấn Độ.

Trong nhiều vấn đề quan trọng, chúng tôi và các bạn Ấn Độ của chúng tôi đã cùng một quan điểm. Điều đó càng làm cho chúng tôi thêm tin tưởng vào việc phát triển hơn nữa những mối quan hệ thân thiện giữa hai nước chúng ta. Trong thời gian ngắn ở thǎm thành phố Niu Đêli, chúng tôi đã có dịp tìm hiểu rõ thêm sự phát triển khoa học và nghệ thuật Ấn Độ cũng như sức lao động sáng tạo vĩ đại của nhân dân Ấn Độ.

Nǎm nguyên tắc chung sống hoà bình – mà Thủ tướng Nêru là một trong những người đã cổ vũ – ngày nay đã trở thành sự thật và phát triển hơn nữa tư tưởng cao cả của hoà bình. Trong thế giới hiện nay, nước Cộng hoà Ấn Độ là một gương sáng của sự chung sống hoà bình và hữu nghị giữa các dân tộc. Chính phủ và nhân dân Việt Nam chúng tôi đã tán thành và quyết định áp dụng nǎm nguyên tắc chung sống hoà bình, chúng tôi nhiệt thành mong muốn củng cố các mối quan hệ và hợp tác thân thiện với các nước Á – Phi và với tất cả các nước trên thế giới. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng sự tǎng cường và củng cố các mối quan hệ thân thiện giữa hai nước chúng ta sẽ tǎng cường thêm được tình đoàn kết giữa các nước Á – Phi và góp phần giữ gìn hoà bình ở châu Á và thế giới.

————————-

Đọc tối 7-2-1958.
Báo Nhân dân, số 1433, ngày 10-2-1958.
cpv.org.vn