Thơ chúc mừng nǎm mới (1959) (1-1-1959)

Chúc mừng đồng bào nǎm mới,

Đoàn kết thi đua tiến tới,

Hoàn thành kế hoạch ba nǎm,

Thống nhất nước nhà thắng lợi.

HỒ CHÍ MINH

———————————–

Báo Nhân dân, số 1754,
cpv.org.vn