Lời phát biểu trước khi lên đường đi thǎm nước Cộng hoà Inđônêxia (26-2-1959)

Thưa các cụ,

Các đồng chí và các cháu,

Nhận lời mời của Tổng thống Xucácnô, hôm nay, chúng tôi sung sướng được đi thǎm nước Inđônêxia anh em. Chúng tôi sẽ thay mặt đồng bào ta mang tình hữu nghị thắm thiết đến với nhân dân Inđônêxia anh em. Chắc rằng lúc chúng tôi trở về sẽ đem theo món quà quý báu tức là tình hữu nghị của nhân dân Inđônêxia đối với nhân dân ta.

Trong lúc chúng tôi đi vắng, rất mong ở nhà toàn Đảng, toàn Chính phủ, toàn thể đồng bào làm mấy việc sau đây:

Thứ nhất là chống hạn, có chống hạn tốt mới nắm chắc được vụ Đông – Xuân thắng lợi; vụ Đông – Xuân có thắng lợi mới hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước nǎm 1959.

Thứ hai là các xí nghiệp phải đẩy mạnh việc cải tiến quản lý, vì có cải tiến quản lý xí nghiệp thì công nghiệp mới hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Về kinh tế, nông nghiệp và công nghiệp như hai chân của một người. Nông nghiệp và công nghiệp có khoẻ, kế hoạch mới hoàn thành. Muốn thế, phải có sức khoẻ, muốn khoẻ bây giờ phải trị và phòng bệnh cúm.

Tôi xin cảm ơn các cụ, các đồng chí và các cháu ra tiễn chúng tôi ngày hôm nay.

——————————

Nói ngày 26-2-1959.
Báo Nhân dân, số 1810, ngày 27-2-1959.
cpv.org.vn