Diễn vǎn tại cuộc mít tinh chào mừng của nhân dân Xurabaia (Inđônêxia) (5-3-1959)

Hôm nay chúng tôi rất sung sướng được tới Xurabaia, một nơi có truyền thống cách mạng lâu đời. Xurabaia lại là quê hương của Tổng thống Xucácnô, người lãnh tụ kính mến của nhân dân Inđônêxia, người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam. Thay mặt Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân dân Việt Nam, tôi gửi tới nhân dân Xurabaia anh dũng lời chào mừng nhiệt liệt.

Trong cuộc đấu tranh thần thánh của nhân dân Inđônêxia chống thực dân và giành độc lập, nhân dân Xurabaia đã có những chiến công oanh liệt. Ngày 10 tháng 11 nǎm 1945 là một ngày anh hùng của nhân dân Xurabaia và của cả dân tộc Inđônêxia.

Ngày nay, ở trung tâm quan trọng này về công nghiệp, thương nghiệp và vǎn hoá, các bạn công nhân, nông dân, thanh niên, trí thức đang cùng toàn thể nhân dân ra sức cần cù lao động xây dựng đất nước giàu mạnh. Với truyền thống tốt đẹp của mình, chắc chắn các bạn sẽ thu được những thành tích ngày càng to lớn.

Anh chị em thân mến,

Nhân dân hai nước chúng ta đã cùng nhau gắn bó trong cuộc đấu tranh cách mạng của các dân tộc phương Đông chống chủ nghĩa thực dân đế quốc.

Bọn thực dân không thể nào chinh phục được nhân dân hai nước chúng ta. Ông cha chúng ta, với ý chí quật cường và lòng nồng nàn yêu nước, đã liên tiếp vùng dậy, luôn luôn nêu cao ngọn cờ độc lập tự do.

Sau Đại chiến thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc đã cuồn cuộn dâng lên, nhân dân nhiều nước Á – Phi đã đập tan xiềng xích thực dân đế quốc. Ngày 17 tháng 8 nǎm 1945, dưới sự lãnh đạo của vị lãnh tụ kính mến Xucácnô, Inđônêxia đã tuyên bố độc lập. Ngày 19 tháng 8 nǎm 1945, toàn thể nhân dân Việt Nam chúng tôi đã võ trang tổng khởi nghĩa giành được chính quyền. Cách mạng Tháng Tám Inđônêxia và Cách mạng Tháng Tám Việt Nam đồng thời thắng lợi, nguyện vọng độc lập tha thiết của nhân dân hai nước chúng ta đã được thực hiện; cùng một thời gian, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nước Cộng hoà Inđônêxia ra đời! Nhưng bọn thực dân tham lam và ngoan cố hòng trở lại cướp nước chúng ta một lần nữa. Vì độc lập, vì tự do, nhân dân hai nước chúng ta đã nhất tề đứng lên kháng chiến cứu nước. Bọn thực dân đã rất hung tàn và thâm độc, chúng có vũ khí tối tân, lại được bọn đế quốc khác giúp đỡ. Trong bước đầu kháng chiến, chúng ta chỉ có gậy gộc, giáo mác, vũ khí thô sơ, nhưng với lòng yêu nước, với sức đoàn kết và ý chí kiên quyết hy sinh vì dân tộc, vì Tổ quốc, nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân Inđônêxia đã vượt mọi khó khǎn gian khổ và đã giành được thắng lợi vẻ vang.

Nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân Inđônêxia đã thắng lợi vì chúng ta đã đoàn kết toàn dân. Chúng ta đã thắng lợi vì chúng ta có chính nghĩa và được nhân dân Á – Phi và nhân dân yêu chuộng hoà bình thế giới đồng tình và ủng hộ.

Cuộc kháng chiến của Việt Nam và cuộc kháng chiến của Inđônêxia cũng như hai đội quân trên một mặt trận: mặt trận giải phóng của các dân tộc á – Đông.

Vì vậy, nhân dân Việt Nam và nhân dân Inđônêxia đã luôn luôn khuyến khích và ủng hộ lẫn nhau. Chúng tôi luôn luôn nhớ rằng Hội nghị nǎm nước họp ở Côlômbô nǎm 1954, có Inđônêxia tham dự, đã có tác dụng lớn trong việc lập lại hoà bình ở Đông Dương. Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, tôi xin chân thành cảm tạ Chính phủ và nhân dân Inđônêxia anh em.

Nhưng bọn thực dân vẫn không từ bỏ âm mưu xâm lược, chúng cố bám lấy những quyền lợi bất chính, bất nghĩa. Miền Tây Iriǎng, một phần đất nước của các bạn, còn chưa được giải phóng. Miền Nam Việt Nam chúng tôi còn dưới ách thống trị của đế quốc và bọn tay sai. Bọn đế quốc thực dân đang tǎng cường đàn áp khủng bố, tiến hành âm mưu biến Tây Iriǎng và miền Nam Việt Nam thành cǎn cứ quân sự của chúng để chuẩn bị một cuộc chiến tranh mới. Nhân dân Việt Nam rất khâm phục cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân Tây Iriǎng. Chúng tôi tin chắc rằng cuộc đấu tranh của các bạn cũng như cuộc đấu tranh của chúng tôi để thống nhất Tổ quốc chúng ta, nhất định sẽ thắng lợi. Hiện nay, bọn đế quốc đang cố sức gây ra tình hình cǎng thẳng trong khu vực Đông – Nam Á. Chúng câu kết với nhau trong khối Đông – Nam Á để can thiệp vào nội trị các nước, tiến hành những hoạt động lật đổ, chia rẽ các dân tộc, nhằm lập nên những chế độ độc tài làm tay sai cho chúng. Hành động điên cuồng đó của bọn đế quốc đang đe doạ nền độc lập và nền hoà bình của nhân dân các nước Đông – Nam Á. Nhân dân Việt Nam, nhân dân Inđônêxia cùng với nhân dân Á – Phi kịch liệt phản đối khối quân sự xâm lược Đông – Nam á và kiên quyết chống lại mọi âm mưu thâm độc của đế quốc thực dân.

Thời kỳ đế quốc thực dân làm mưa làm gió ở Á – Phi đã qua rồi. Như Tổng thống Xucácnô đã nói “chủ nghĩa thực dân xuất hiện bất cứ ở đâu, lúc nào và dưới hình thức nào, nó là một tai hoạ mà chúng ta phải diệt trừ khỏi trái đất này”. Từ Hội nghị lịch sử Bǎngđung, phong trào chống chủ nghĩa thực dân đã tiến mạnh mẽ. Nhiều nước Á – Phi đã trở thành những nước độc lập có chủ quyền, nhân dân châu Mỹ latinh cũng đương vùng dậy. Thời đại ngày nay là thời đại chủ nghĩa thực dân tan rã và phong trào độc lập dân tộc nhất định thắng lợi.

Anh chị em thân mến,

Sau khi giành được tự do độc lập, nhân dân hai nước chúng ta đều đứng trước những nhiệm vụ nặng nề. Nhân dân Việt Nam và nhân dân Inđônêxia đang ra sức lao động hoà bình xây dựng lại xứ sở đã bao nǎm bị thực dân bóc lột và bị chiến tranh tàn phá. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nước Cộng hoà Inđônêxia cũng như nhiều nước Á – Phi đang ra sức phát triển kinh tế và vǎn hoá, cải thiện đời sống nhân dân mình.

Với chương trình “Phồn vinh”, nhân dân Inđônêxia anh em đang tích cực thực hiện kế hoạch 5 nǎm nhằm làm cho nền kinh tế của mình độc lập và tự chủ, đời sống được nâng cao hơn.

Ở nước chúng tôi, tại miền Bắc hoàn toàn giải phóng, nhân dân Việt Nam kết thúc tốt thời kỳ khôi phục kinh tế và đang phấn khởi thực hiện kế hoạch Nhà nước 3 nǎm. Nạn đói thường xuyên dưới chế độ thực dân đã được giải quyết, nạn mù chữ cǎn bản đã được thanh toán. Đời sống của nhân dân chúng tôi ở miền Bắc đã được nâng cao dần.

Anh chị em thân mến,

Vì lịch sử, hoàn cảnh và mục đích nhiều chỗ giống nhau, cho nên quan hệ anh em giữa Việt Nam và Inđônêxia ngày càng củng cố và phát triển trên cơ sở mười nguyên tắc do Hội nghị Bǎngđung nǎm 1955 đã đề ra. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nước Cộng hoà Inđônêxia đã có những quan hệ về kinh tế, vǎn hoá, chính trị, đã trao đổi các phái đoàn thân thiện. Cuộc đi thǎm Việt Nam của Bác sĩ Xáctônô, Chủ tịch Quốc hội Inđônêxia, đã đánh dấu một bước quan trọng trong quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Inđônêxia. Chúng tôi tin chắc rằng cuộc đi thǎm hữu nghị lần này của chúng tôi sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa mối tình anh em giữa nhân dân hai nước chúng ta.

Chúng tôi mong rằng nhân dân Việt Nam sẽ có dịp đón tiếp người bạn thân thiết của mình là Tổng thống Xucácnô.

Cuộc gặp gỡ đầy nhiệt tình hôm nay sẽ in sâu mãi trong lòng chúng tôi. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đã đón tiếp chúng tôi hết sức long trọng và nhiệt liệt.

Chúng tôi xin chúc nhân dân Xurabaia thân mến nhiều hạnh phúc. Bác Hồ gửi lời thǎm hỏi các cháu thanh niên và nhi đồng Xurabaia.

Tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Inđônêxia muôn nǎm!

Tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân các nước Á – Phi muôn nǎm!

Hoà bình thế giới muôn nǎm!

Tổng thống Xucácnô luôn luôn mạnh khoẻ!

Độc lập!

—————————

Nói ngày 5-3-1959.
Báo Nhân dân, số 1818, ngày 7-3-1959.
cpv.org.vn