Diễn vǎn tại cuộc mít tinh chào mừng của nhân dân Bǎngđung (Inđônêxia) (2-3-1959)

Thưa Tổng thống Xucácnô,

Thưa ông Giám đốc,

Thưa các vị giáo sư,

Các bạn nam nữ sinh viên thân mến,

Tôi rất cảm ơn Trường đại học Pátgiagiaran tặng cho tôi bằng Bác sĩ luật danh dự và rất cảm động về những lời nói đầy tình hữu nghị của ông Giám đốc.

Vinh dự này không chỉ riêng cho cá nhân tôi, mà chung cho cả giới trí thức Việt Nam, cho cả nhân dân Việt Nam; nó biểu thị mối cảm tình khǎng khít của giới trí thức và nhân dân Inđônêxia đối với nhân dân Việt Nam chúng tôi.

Nhân dân Việt Nam từ lâu khâm phục nền vǎn hoá nghệ thuật tốt đẹp cổ truyền của nhân dân Inđônêxia. Những công trình kiến trúc lịch sử, những điệu múa, điệu nhạc dân tộc, những thơ vǎn lưu truyền từ nghìn xưa của nhân dân Inđônêxia làm cho ai nấy đến Inđônêxia đều thêm lòng yêu mến vǎn hoá của Inđônêxia. Bọn thực dân muốn kìm hãm nền vǎn hoá ấy nhưng nhân dân và những nhà trí thức Inđônêxia đã anh dũng đấu tranh để bảo vệ nền vǎn hoá dân tộc của mình. Từ ngày Inđônêxia giành lại độc lập, các nhà trí thức Inđônêxia mà các vị giáo sư là những người tiêu biểu, đã ra sức làm cho nền vǎn hoá Inđônêxia ngày càng phát triển mạnh mẽ. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt và sự dìu dắt tận tình của Tổng thống Xucácnô, Chính phủ nước

Cộng hoà Inđônêxia quan tâm rất nhiều đến việc nâng cao đời sống vǎn hoá của nhân dân. Các vị giáo sư đã hết lòng cống hiến vào việc đào tạo nhân tài để xây dựng đất nước.

Tại thành phố Bǎngđung này là một trung tâm vǎn hoá nổi tiếng của nước Cộng hoà Inđônêxia, trước đây Tổng thống Xucácnô, người lãnh đạo kính mến của nhân dân Inđônêxia, người Bác thân yêu của thanh niên Inđônêxia, đã rèn luyện cuộc đời thanh niên và đã từng hoạt động cách mạng. Tấm gương anh dũng đó được các bạn trí thức và sinh viên Bǎngđung noi theo, nhất là trong những ngày kháng chiến giành độc lập cho Tổ quốc. Hiện nay, trí thức và thanh niên Bǎngđung cũng như trí thức, thanh niên và nhân dân cả nước Inđônêxia đang ra sức xây dựng đất nước, đấu tranh thu hồi miền Tây Iriǎng để hoàn thành thống nhất lãnh thổ và thủ tiêu những tàn tích của chế độ thực dân. Trí thức Việt Nam và toàn thể nhân dân Việt Nam rất quan tâm theo dõi cuộc đấu tranh của các bạn và nhiệt liệt chúc các bạn thu được nhiều thắng lợi vẻ vang.

Là một “Bác sĩ mới”, tôi xin phép ông Giám đốc và các vị giáo sư có mấy lời thân mật với các bạn nam nữ sinh viên.

Các bạn thân mến,

Các bạn học ở đây là để chuẩn bị ngày mai trở thành những người thợ giỏi tiếp tục xây dựng toà nhà tráng lệ của Tổ quốc các bạn. Sau khi thoát khỏi ách kìm hãm của thực dân, nước Cộng hoà Inđônêxia đã phát triển mạnh mẽ và nhất định sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa về mọi mặt. Tương lai các bạn gắn liền với tương lai xán lạn của nước Cộng hoà Inđônêxia. Các bạn sẽ được đem hết tài nǎng ra để phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, phục vụ hoà bình; sự nghiệp vẻ vang đó chắc làm cho mọi người thanh niên trí thức đều cảm thấy vô cùng phấn khởi.

Thế giới ngày nay đang tiến những bước khổng lồ về mặt kiến thức của con người. Khoa học tự nhiên cũng như khoa học xã hội không ngừng mở rộng ra những chân trời mới, con người ngày càng làm chủ được thiên nhiên, cũng như làm chủ được vận mệnh của xã hội và của bản thân mình. Thế hệ thanh niên là như mùa Xuân, như vì sao mới mọc, chúng tôi đặt rất nhiều hy vọng vào các bạn, chúc các bạn học tập có nhiều kết quả và luôn luôn tiến bộ.

Thành phố Bǎngđung của các bạn đã nổi tiếng là một trung tâm vǎn hoá, lại là tượng trưng cho sự đoàn kết giữa các dân tộc á – Phi đấu tranh cho độc lập, hoà bình và hữu nghị: Tinh thần Bǎngđung đã lan khắp hai lục địa và đã đưa lại nhiều kết quả tốt đẹp. Tôi mong các bạn, những người con trai con gái đầy tương lai của Inđônêxia, sẽ luôn luôn học tập sự phấn đấu anh dũng của Bác sĩ Xucácnô và các vị tiền bối và tiếp tục tinh thần cao cả của Bǎngđung.

Một lần nữa, tôi chân thành cảm ơn Tổng thống Xucácnô, ông Giám đốc, các vị giáo sư và các bạn sinh viên Trường đại học Pátgiagiaran.

Chúc cho Trường đại học Pátgiagiaran ngày càng phát triển!

Tình hữu nghị anh em giữa Việt Nam và Inđônêxia muôn nǎm!

Tinh thần Bǎngđung muôn nǎm!

Hoà bình châu Á và thế giới muôn nǎm!

——————————-

Nói chiều 2-3-1959.
Báo Nhân dân, số 1817, ngày 6-3-1959.
cpv.org.vn