Thư gửi các cụ phụ lão xã Hồng Vân, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên (13-5-1959)

Kính gửi các cụ phụ lão xã Hồng Vân, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên,

Cảm ơn các cụ đã gửi thư cho tôi, biết các cụ đã thúc đẩy con cháu và chính các cụ đã ra sức cùng đồng bào trong xã khai mương chống hạn.

Tôi mong các cụ sẽ tiếp tục đôn đốc và góp sức cùng đồng bào củng cố tốt tổ đổi công và hợp tác xã, làm nhiều tiểu thuỷ nông, cày sâu bừa kỹ, bón nhiều phân, thi đua tǎng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm, để nâng cao mức sống của nhân dân hơn nữa.

Kính chúc các cụ mạnh khoẻ, sống lâu và nhờ các cụ chuyển lời chào thân ái của tôi đến toàn thể đồng bào, cán bộ và các cháu thanh niên, nhi đồng trong xã.

Ngày 13 tháng 5 nǎm 1959

HỒ CHÍ MINH

——————————-

Bút tích, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
cpv.org.vn

Advertisement