Nói chuyện tại cuộc mít tinh chào mừng Tổng thống Xucácnô (28-6-1959)

Chúng ta rất cảm ơn và cảm động về những lời của Bung Cácnô. Bây giờ chúng ta không gọi Tổng thống Xucácnô mà là Bung Cácnô, là người Anh cả Cácnô.

Những lời thắm thiết của Bung Cácnô vừa nói với chúng ta là gì? Chúng ta có thể tóm tắt như sau:

Bung Cácnô với nhân dân Inđônêxia, đối với chúng ta là:

Nước xa mà lòng không xa,

Thật là bầu bạn, thật là anh em!

Còn ý nghĩa của Bung Cácnô nói với chúng ta là thế nào?

Đoàn kết, đoàn kết, lại đoàn kết,

Khó khǎn gì chúng ta cũng nhất định vượt được hết,

Kẻ thù nào chúng ta cũng đánh tan hết,

Thắng lợi to lớn gì chúng ta cũng tranh thủ được hết.

Mùa Xuân nǎm nay, lúc Bác sang thǎm Inđônêxia, chẳng những trong gia đình Tổng thống, từ bác gái cho đến các cháu coi Bác như một người anh em trong nhà mà cả Chính phủ, Quốc hội và tất cả nhân dân Inđônêxia cũng không xem Bác là người khách mà xem Bác là người anh em bạn hữu thân thiết của Inđônêxia. Bác ở bên ấy mười ngày, đi tỉnh này qua tỉnh khác, hàng triệu nhân dân ra đón Bác, luôn luôn tỏ ra một tinh thần rất nồng nhiệt. Tình ấy không chỉ tỏ cho Bác mà còn tỏ cho tất cả nhân dân Việt Nam.

Bác Cácnô lần này từ Inđônêxia đi thǎm các nước, đi quanh quả địa cầu, đi mười mấy nước, đi tới mấy chục vạn cây số, nhưng đến cuộc đi thǎm cuối cùng, Bung Cácnô ghé lại để đến thǎm nước Việt Nam, đến thǎm nhân dân chúng ta. Đây là tình nghĩa sâu xa đối với nhân dân Việt Nam chúng ta.

Từ hôm Bác Cácnô đến đất nước chúng ta, Bác Cácnô muốn đi nhiều nơi, muốn đi Hải Phòng, Hòn Gai, muốn đi thǎm các nơi khác nhau, nhưng vì Bác có trách nhiệm giữ gìn sức khoẻ cho Bác Cácnô nên Bác ngǎn trở Bác Cácnô, vì Bác Cácnô khi về Tổ quốc thì công việc rất nhiều.

Bây giờ các cháu, các cô, các chú đã nghe những lời tâm huyết của Bác Cácnô: đoàn kết, lao động để xây dựng một nước xã hội chủ nghĩa. Đoàn kết để đánh bại tất cả những quân thù. Bác chắc rằng các cô, các chú, các cháu đều thấm nhuần những lời tâm huyết của Bác Cácnô.

Thế bây giờ để thực hiện những lời ấy, chúng ta phải làm gì? Đoàn kết, lao động, tǎng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Các cháu học cho ngoan, giữ kỷ luật cho ngoan, tuỳ sức mình mà lao động cho ngoan để chúng ta tiến lên xây dựng một nước xã hội chủ nghĩa tức là một nước có một cuộc đời ấm no, bình đẳng, tự do và độc lập, tức là nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Trong lúc các cô, các chú thực hiện nhiệm vụ của mình thì các cô, các chú có thể viết thư báo cáo tin mừng cho Bác Cácnô và anh em Inđônêxia. Cuối cùng, Bác cùng các cháu hô mấy khẩu hiệu:

Tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Inđônêxia muôn nǎm!

Hoà bình thế giới muôn nǎm!

Chủ nghĩa xã hội muôn nǎm!

Hiđúp Bung Cácnô!

Nước Inđônêxia thống nhất, nước Việt Nam thống nhất muôn nǎm!

Mớcđơca!

———————————-

Nói ngày 28-6-1959.
Báo Nhân dân, số 1931, ngày 29-6-1959.
cpv.org.vn

Advertisement