Diễn vǎn tại buổi tiệc chiêu đãi Tổng thống Xucácnô (24-6-1959)

Thưa Tổng thống kính mến,

Thưa các vị và các bạn,

Chúng tôi luôn luôn ghi nhớ và biết ơn tình thân ái như anh em ruột thịt của Tổng thống và nhân dân Inđônêxia đối với chúng tôi và đối với nhân dân Việt Nam trong lúc chúng tôi đến thǎm nước Inđônêxia tươi đẹp.

Lần này nhân dân Việt Nam – khắp thành thị và thôn quê, từ các đơn vị bộ đội đến các trường học, các nhà máy, các cơ quan và đoàn thể – đều sôi nổi hoan nghênh Tổng thống Xucácnô, đều tỏ tình kính mến sâu sắc đối với vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Inđônêxia anh em, người bạn chí thiết của nhân dân Việt Nam, người chiến sĩ anh dũng chống thực dân đế quốc.

Thưa Tổng thống kính mến,

Thưa các vị và các bạn,

Hai dân tộc chúng ta có quan hệ anh em từ lâu đời. Nhưng trong một thời gian khá dài, bọn đế quốc đã cướp nước chúng ta, đã xây một bức tường ngǎn cách hai dân tộc chúng ta. Nay, nhân dân anh dũng hai nước chúng ta đã đập tan xiềng xích nô lệ, đã phá đổ bức tường chia rẽ của đế quốc thực dân, đã dịch lại gần nhau, đã nối lại tình hữu nghị sẵn có.

Tổng thống đến thǎm Việt Nam lần này, làm cho nhân dân hai nước chúng ta càng gần gũi nhau hơn nữa, tình hữu nghị càng phát triển và củng cố hơn nữa.

Tuy vậy, còn chủ nghĩa đế quốc thì chúng còn âm mưu gây chiến

tranh, còn hoạt động phá hoại và chia rẽ. Vì chúng mà miền Tây Iriǎng còn bị tách rời với Tổ quốc Inđônêxia, nước Việt Nam còn tạm thời bị chia cắt.

Tổng thống Xucácnô thường nói: Hai dân tộc chúng ta cùng đấu tranh cho một lý tưởng chung, là loại trừ cho hết chủ nghĩa đế quốc thực dân trên thế giới. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với Tổng thống. Và một lần nữa, chúng tôi trịnh trọng tuyên bố rằng: Trong cuộc đấu tranh giải phóng miền Tây Iriǎng, nhân dân Việt Nam hoàn toàn ủng hộ nhân dân Inđônêxia anh em và coi thắng lợi của Inđônêxia cũng như thắng lợi của bản thân mình. Chúng tôi cũng chắc chắn rằng: Trong cuộc đấu tranh thống nhất đất nước của mình, nhân dân Việt Nam cũng được nhân dân Inđônêxia hết sức ủng hộ. Và chúng tôi tin chắc rằng: Với sự đoàn kết đấu tranh của hai dân tộc ta, với sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân thế giới yêu chuộng hoà bình và chính nghĩa, lời nói của Tổng thống Xucácnô nhất định sẽ được thực hiện, chủ nghĩa đế quốc thực dân nhất định sẽ bị loại trừ, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi.

Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, nhân dân Việt Nam và nhân dân Inđônêxia đã ủng hộ lẫn nhau, lại bổ sung cho nhau. Một ví dụ: Cuộc thắng lợi Điện Biên Phủ ở Việt Nam đã giúp cho nhân dân các thuộc địa thấy rằng: Nếu đoàn kết nhất trí, thì dù với vũ khí thô sơ họ cũng đánh đuổi được lũ thực dân cướp nước. Hội nghị Bǎngđung mà Tổng thống Xucácnô là một trong những người chủ trì và nhân dân Inđônêxia đã góp phần to lớn, đã tǎng cường tinh thần đoàn kết và chí khí chiến đấu của các dân tộc á – Phi và đã nêu cao nǎm nguyên tắc chung sống hoà bình khắp thế giới.

Lần này cuộc đi thǎm của Tổng thống đến nhiều nước đã kết thúc thắng lợi, đã nâng cao thêm nữa uy tín của Inđônêxia và làm tỏ rõ thêm nữa lực lượng ngày càng hùng mạnh của nhân dân á – Phi, trong đó có cả nhân dân Việt Nam. Vì vậy, nhân dân Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng thắng lợi to lớn của Tổng thống và nhiệt liệt cảm ơn Tổng thống.

Nhân dịp này, tôi đề nghị các vị và các bạn nâng cốc:

Chúc sức khoẻ Tổng thống Xucácnô,

Chúc sức khoẻ các vị và các bạn,

Chúc sự thịnh vượng của nước Cộng hoà Inđônêxia,

Chúc tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Inđônêxia muôn nǎm!

Chúc hoà bình thế giới và sự hợp tác hữu nghị giữa các dân tộc ngày càng bền vững!

————————————-

Đọc tối 24-6-1959.
Báo Nhân dân, số 1928, ngày 26-6-1959.
cpv.org.vn

Advertisement