Diễn vǎn chào mừng Tổng thống Xucácnô tại sân bay Gia Lâm (24-6-1959)

Thưa Tổng thống kính mến,

Thưa các vị và các bạn,

Hôm nay, nhân dân Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vô cùng sung sướng được tiếp đón Tổng thống Xucácnô, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Inđônêxia anh em, người bầu bạn kính mến của nhân dân Việt Nam.

Về phần tôi, tôi hết sức vui mừng được gặp lại Bung 1 Cácnô, người bạn chí tình, người anh em kết nghĩa.

Được đón tiếp Tổng thống Xucácnô, nhân dân Việt Nam có cảm tưởng vui sướng như được ôm ấp vào lòng mình 88 triệu anh em Inđônêxia anh dũng. Có mối tình thương yêu ấy, vì hai dân tộc ta cùng có một hoàn cảnh giống nhau, cùng có một lịch sử vẻ vang kháng chiến oanh liệt chống bọn thực dân cướp nước, giành lại độc lập tự do. Hai dân tộc ta đều phải tiếp tục đấu tranh để giải phóng hoàn toàn đất nước và trong cuộc đấu tranh đó, hai dân tộc ta thông cảm lẫn nhau, ủng hộ lẫn nhau.

Mùa Xuân nǎm nay, hôm tôi đến Thủ đô Giacácta, Tổng thống Xucácnô nắm chặt tay tôi và nói:

“Đối với một dân tộc chiến đấu thì không có lúc nào nghỉ ngơi. Và chúng tôi chắc rằng ngày mà Inđônêxia hoàn toàn tự do sẽ đến, ngày mà miền Tây Iriǎng của nước chúng tôi hoàn toàn tự do sẽ đến; cũng như tôi tin chắc rằng nước Việt Nam nhất định sẽ được tự do hoàn toàn”.

Hôm nay, tôi cũng xiết chặt tay Tổng thống Xucácnô và hứa rằng: Chúng tôi kiên quyết đấu tranh để thống nhất đất nước Việt Nam chúng tôi, đồng thời chúng tôi cũng kiên quyết ủng hộ Inđônêxia anh em đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Tây Iriǎng. Và chúng tôi tin chắc rằng hai dân tộc ta nhất định thắng lợi.

Sau cuộc đi thǎm qua nhiều nước chung quanh quả địa cầu, trước khi trở về Tổ quốc mình, Tổng thống Xucácnô đã để dành thời giờ đến thǎm nước chúng tôi, đặng chuyển cho nhân dân Việt Nam chúng tôi tình hữu nghị thắm thiết của nhân dân Inđônêxia anh em.

Chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh Tổng thống và các vị cùng đi.

Chúng tôi nhiệt liệt cảm ơn Tổng thống và nhân dân Inđônêxia.

Chúng tôi mong rằng trong những ngày lưu lại ở đây, Tổng thống sẽ vui vẻ coi ở Việt Nam cũng như ở quê hương mình, như ở nhà mình vậy. Trong thời gian đó, cũng như anh em, chị em Inđônêxia, nhân dân Việt Nam sẵn sàng dâng cả tấm lòng kính mến cho Bung Cácnô.

Tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Inđônêxia muôn nǎm!

Hoà bình thế giới muôn nǎm!

Hiđúp Bung Cácnô!

Mớcđơca !

—————————–

Đọc ngày 24-6-1959.
Báo Nhân dân, số 1927, ngày 25-6-1959.
cpv.org.vn

Advertisement