Đáp từ tại buổi tiệc chiêu đãi của Tổng thống Xucácnô (28-6-1959)

Thưa Tổng thống Xucácnô, người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam, người anh em kết nghĩa của tôi,

Thưa các vị và các bạn,

Chúng tôi thành thật cảm ơn những lời thắm thiết của Tổng thống đối với nhân dân Việt Nam.

Lặng nghe lời nói như ru,

Tình hữu nghị giữa hai dân tộc muôn thu vững bền!

Chúng ta cùng bước tiến lên,

Thống nhất và độc lập, chúng ta xây dựng cái nền vẻ vang.

Inđônêxia nhất định sẽ lấy lại miền Tây Iriǎng,

Việt Nam nhất định thống nhất, đế quốc chủ nghĩa nhất định sẽ tan, tan tành. Chúng sẽ hết chỗ âm mưu phá hoại và chiến tranh.

Lực lượng chủ nghĩa xã hội thì trưởng thành khắp nơi.

Chúng ta cùng nhau xây dựng cuộc đời,

Người người sung sướng, người người ấm no.

Thưa các vị và các bạn,

Tôi đề nghị chúng ta cùng nâng cốc và hô to:

Chúc hoà bình vạn tuế! Chúc Bung Cácnô sức khoẻ dồi dào!

—————————-

Đọc ngày 28-6-1959.
Báo Nhân dân, số 1931, ngày 29-6-1959.
cpv.org.vn

Advertisement