Trả lời phỏng vấn của báo Tin tức Mátxcơva nhân dịp ngày Quốc khánh (2-9) 12-9-1959

Hỏi: Độc giả báo chúng tôi sẽ rất vui mừng được biết ý kiến của Chủ tịch về giai đoạn hiện nay của sự phát triển kinh tế và vǎn hoá của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Chủ tịch có thể nói cho chúng tôi biết những gì về vấn đề đó?

Trả lời: Nhờ những cố gắng của bản thân chúng tôi và sự giúp đỡ thân ái của những nước anh em, trước hết là của Liên Xô và nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, chúng tôi đã thu được những tiến bộ như những con số dưới đây chỉ rõ một cách vắn tắt:

Kinh tế 1955 1959
Sản lượng lúa 3.604.000 tấn 5.526.000 tấn
Điện 52.936.000 kilôoát giờ 200.000.000 kilôoát giờ
Than 641.500 tấn 2.050.000 tấn
Xi mǎng 8.450 tấn 370.000 tấn
Vải 8.386.000 thước 76.000.000 thước

~ ★ ~

Vǎn hoá 1955 1959
Học sinh các trường phổ thông 716.000 1.460.000
Sinh viên 1.122 8.200
Học sinh các trường kỹ thuật 3.277 16.000

Trước kia, 95% nhân dân là mù chữ, hiện nay nạn mù chữ đã được thanh toán.

Hỏi: Theo ý Chủ tịch, đặc điểm nổi bật nhất trong mối quan hệ giữa hai nước chúng ta là gì?

Trả lời: Đặc điểm của mối quan hệ giữa hai nước chúng ta là tình thân ái vô sản.

Hỏi: Chủ tịch đã ở thǎm nước chúng tôi cách đây mấy tuần. Xin Chủ tịch cho biết cảm tưởng của Chủ tịch trong cuộc đi thǎm đó?

Trả lời: Qua cuộc đi thǎm, tôi có hai cảm tưởng nổi bật nhất:

1. Ở đâu tôi cũng được đón tiếp như một người anh em, bà con.

2. Ở đâu tôi cũng nhận thấy rằng nhân dân Liên Xô, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô, đang hǎng hái làm việc để xây dựng chủ nghĩa cộng sản.

Tôi gửi lời chào thân ái tới những người cộng tác với quý báo và độc giả của quý báo.

———————–

Báo Nhân dân, số 2005, ngày 12-9-1959.
cpv.org.vn

Advertisement