Điện mừng Liên Xô phóng thành công tên lửa lên mặt trǎng (14-9-1959)

Kính gửi đồng chí K.Vôrôsilốp và đồng chí N.Khơrútsốp kính mến,

Nhân dân Việt Nam rất lấy làm sung sướng trước sự thành công về hoả tiễn Liên Xô đã tới mặt trǎng. Thành công đó là một thắng lợi mới của nền khoa học xôviết. Chúng tôi xin gửi đến các đồng chí những lời chào mừng anh em nồng nhiệt và nhờ các đồng chí chuyển đến những nhà bác học, kỹ sư, công nhân và nhân dân Liên Xô lời chúc mừng thành thật của chúng tôi.

Ngày 14 tháng 9 nǎm 1959
HỒ CHÍ MINH

—————————–

Báo Nhân dân, số 2008, ngày 15-9-1959.
cpv.org.vn

Advertisement