Diễn vǎn tại buổi tiệc chiêu đãi đoàn đại biểu Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Ba Lan (6-10-1959)

Thưa đồng chí Chủ tịch A. Davátxki kính mến,

Thưa các đồng chí trong Đoàn đại biểu nước Cộng hoà Nhân dân Ba Lan,

Thưa các đồng chí và các bạn,

Hôm nay, chúng ta rất sung sướng được đón tiếp đồng chí Chủ tịch A. Davátxki và các đồng chí trong Đoàn đại biểu nước Cộng hoà Nhân dân Ba lan và riêng tôi, lại càng sung sướng gặp lại trên đất nước Việt Nam, đồng chí Chủ tịch A. Davátxki, người bạn cũ thân thiết của tôi.

Đồng chí A. Davátxki là một trong những lãnh tụ yêu quý nhất của nhân dân Ba Lan, một trong những chiến sĩ ưu tú của phong trào cộng sản quốc tế, mà cũng là một trong những người bạn thân thiết và kính mến nhất của nhân dân Việt Nam. Tôi trân trọng thay mặt nhân dân Việt Nam, Đảng Lao động Việt Nam, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Chủ tịch A. Davátxki và các đồng chí trong Đoàn.

Trong cuộc Thế giới đại chiến lần thứ hai do phát xít Đức gây ra, Ba Lan là một trong những nước bị hy sinh nhiều nhất.

Trong điều kiện cực kỳ khó khǎn, liền sau khi được giải phóng, nhân dân Ba Lan đã xây dựng lại đất nước của mình. Nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng mácxít – lêninnít của giai cấp công nhân Ba Lan, nhờ sự đoàn kết chặt chẽ trong Mặt trận dân tộc thống nhất Ba Lan, nhờ sự hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau một cách anh em với Liên Xô và các nước khác trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa, nhân dân Ba Lan anh dũng đã biến nước Ba Lan từ một nước nông nghiệp lạc hậu thành một nước công, nông nghiệp tiên tiến. Gắn bó với Liên Xô vĩ đại và các nước anh em khác, nước Ba Lan xã hội chủ nghĩa ngày nay có một địa vị quan trọng trên trường quốc tế, là một trong những thành trì vững mạnh của nền hoà bình châu Âu và thế giới.

Thắng lợi rực rỡ đó của nước Cộng hoà Nhân dân Ba Lan cũng là thắng lợi chung của cả phe xã hội chủ nghĩa, của các lực lượng hoà bình và tiến bộ trên thế giới. Nhân dân Việt Nam nhiệt liệt chào mừng những thắng lợi ấy của nhân dân Ba Lan anh em.

Bọn quân phiệt và phục thù Tây Đức được bọn đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ, khuyến khích và ủng hộ, âm mưu cướp đoạt một lần nữa vùng đất phía Tây của dân tộc Ba Lan. Chúng đe doạ nền độc lập và an ninh của nước Cộng hoà Nhân dân Ba Lan.

Đã từng đau khổ trong 15 nǎm chiến tranh và đang đau khổ trong cảnh đất nước tạm thời bị chia cắt do sự can thiệp của đế quốc Mỹ vào miền Nam Việt Nam, nhân dân Việt Nam hoàn toàn ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Ba Lan nhằm bảo vệ biên giới thiêng liêng phía Tây của Tổ quốc mình. Cũng như Liên Xô, Trung Quốc và các nước anh em khác, nhân dân Việt Nam sẽ luôn luôn sát cánh với nhân dân Ba Lan trong mọi hoàn cảnh. Ngày nay, thời kỳ làm mưa làm gió của bọn đế quốc cướp nước đã vĩnh viễn qua rồi! Ngày nay phe xã hội chủ nghĩa, đứng đầu là Liên Xô vĩ đại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, lực lượng hoà bình lớn mạnh hơn bao giờ hết. Nếu bọn phục thù Tây Đức điên cuồng xâm phạm lãnh thổ của nước Ba Lan hay là một nước xã hội chủ nghĩa nào khác thì, như đồng chí Khơrútsốp đã cảnh cáo chúng trong một cuộc mít tinh tại Katôvítxơ, chúng sẽ bị tiêu diệt trước khi thò đầu ra khỏi hang của chúng.

Thưa đồng chí Chủ tịch kính mến,

Thưa các đồng chí và các bạn,

Với tinh thần quốc tế cao cả, với tình thương yêu anh em, nhân dân Ba Lan cùng với nhân dân Liên Xô, Trung Quốc và nhân dân các nước anh em khác hết lòng giúp đỡ Việt Nam về mọi mặt. Nhân dịp này, một lần nữa, nhân dân Việt Nam tỏ lòng cảm ơn sâu sắc sự giúp đỡ vô tư ấy của Ba Lan. Với sự cố gắng của bản thân mình, cộng với sự giúp đỡ quý báu của nhân dân Ba Lan và nhân dân các nước trong phe xã hội chủ nghĩa, nhân dân Việt Nam quyết vượt mọi khó khǎn để xây dựng miền Bắc vững mạnh làm cơ sở cho cuộc đấu tranh thống nhất đất nước của mình.

Thưa đồng chí Chủ tịch kính mến,

Thưa các đồng chí trong Đoàn kính mến,

Cuộc đi thǎm Việt Nam lần này của đồng chí Chủ tịch và các đồng chí là một biểu thị mới của mối tình hữu nghị không gì lay chuyển được giữa nhân dân hai nước chúng ta. Nó sẽ thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị ấy và góp phần củng cố sự đoàn kết nhất trí trong phe xã hội chủ nghĩa, đồng thời nó khuyến khích rất nhiều nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh để hoàn thành những nhiệm vụ của mình.

Tôi đề nghị chúng ta nâng cốc:

Chúc tình hữu nghị thắm thiết giữa hai nước Việt Nam và Ba Lan đời đời bền vững!

Tình đoàn kết nhất trí không gì lay chuyển được giữa các nước trong phe xã hội chủ nghĩa, đứng đầu là Liên Xô vĩ đại, muôn nǎm!

Chúc nhân dân, Chính phủ và Đảng Công nhân thống nhất Ba Lan, đứng đầu là đồng chí Gômunca kính mến, muôn nǎm!

Chúc Mặt trận dân tộc thống nhất Ba Lan thu nhiều thắng lợi mới trong sự nghiệp đoàn kết toàn dân xây dựng chủ nghĩa xã hội!

Chúc đồng chí Chủ tịch Davátxki mạnh khoẻ, sống lâu!

Chúc các đồng chí mạnh khoẻ và thành công trong cuộc đi thǎm hữu nghị này!

Chúc tất cả các đồng chí và các bạn có mặt tại đây mạnh khoẻ!

Hoà bình thế giới muôn nǎm!

——————————

Nói ngày 6-10-1959.
Báo Nhân dân, số 2031, ngày 8-10-1959.
cpv.org.vn

Advertisement