Diễn vǎn chào mừng Quốc khánh lần thứ 10 nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa tại Bắc Kinh (28-9-1959)

Thưa đồng chí Mao Trạch Đông, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc thân mến,

Thưa đồng chí Lưu Thiếu Kỳ, Chủ tịch nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa thân mến,

Các đồng chí và các bạn thân mến,

Nhân dịp chúc mừng Ngày kỷ niệm 10 nǎm thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, tôi xin thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam gửi tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, giai cấp công nhân và nhân dân Trung Quốc anh em lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Cách mạng Trung Quốc thắng lợi và việc thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa là sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử loài người tiếp theo Cách mạng Tháng Mười Nga. Mười nǎm qua, nhân dân Trung Quốc đã hoàn thành thắng lợi cách mạng xã hội chủ nghĩa và đã giành được những thành tích lớn lao trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Đường lối chung, phong trào tiến vọt và việc thành lập công xã nhân dân đang thúc đẩy sự nghiệp kiến thiết của nước Trung Hoa mới tiến lên với tốc độ “một ngày bằng 20 nǎm”, một tốc độ chưa từng có trong lịch sử. Ngày nay, nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa đã trở thành một cường quốc lớn, ngày càng có tác dụng quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ hoà bình ở Viễn Đông và thế giới.

Thắng lợi vĩ đại của nhân dân Trung Quốc là thắng lợi của chủ nghĩa Mác – Lênin. Những thắng lợi ấy đã chứng tỏ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Trung Quốc đứng đầu là đồng chí Mao Trạch Đông, đã vận dụng một cách sáng tạo chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn cụ thể của cách mạng Trung Quốc. Những thắng lợi ấy đã có tác dụng quan trọng trong việc tǎng cường uy lực của mặt trận xã hội chủ nghĩa do Liên Xô đứng đầu và đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở á – Phi và châu Mỹ latinh.

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước anh em, quan hệ mật thiết với nhau như môi với rǎng, hai nước chúng ta đã và đang cùng nhau sát vai phấn đấu cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc có ý nghĩa đặc biệt to lớn đối với nhân dân Việt Nam.

Tấm gương chói lọi của Cách mạng Tháng Mười Nga và Cách mạng Trung Quốc đã soi sáng con đường đấu tranh cách mạng của Việt Nam. Hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam, nhân dân Việt Nam đang ra sức phấn đấu xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa và đấu tranh thống nhất nước nhà. Do nhân dân cả nước quyết tâm phấn đấu, với sự giúp đỡ hết lòng của Liên Xô, Trung Quốc và các nước anh em khác, được sự đồng tình và ủng hộ của nhân loại tiến bộ trên thế giới, chúng tôi tin chắc rằng công cuộc kiến thiết chủ nghĩa xã hội ở nước chúng tôi nhất định thắng lợi, sự nghiệp thống nhất Tổ quốc nhất định thành công. Nhân dịp này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chính phủ Trung Quốc và anh chị em Trung Quốc.

Các đồng chí và các bạn,

Trong lúc chúng ta nhiệt liệt chúc mừng mười nǎm Ngày thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, phe xã hội chủ nghĩa đoàn kết nhất trí và hùng mạnh hơn bao giờ hết, phong trào giải phóng dân tộc đang lên cao, phong trào hoà bình thế giới đang phát triển mạnh mẽ. Gần đây, việc Liên Xô phóng thành công tên lửa vũ trụ đầu tiên lên tới mặt trǎng và cuộc đi thǎm nước Mỹ của đồng chí Khơrútsốp càng làm cho nhân loại tiến bộ nức lòng phấn khởi và tǎng thêm lòng tin tưởng vào sự nghiệp bảo vệ hoà bình thế giới. Việc đồng chí Khơrútsốp sang thǎm nước Mỹ có ý nghĩa to lớn đối với việc làm hoà hoãn hơn nữa tình hình cǎng thẳng quốc tế và đối với việc giữ gìn hoà bình thế giới.

Chúng ta hãy cùng nhau nhiệt liệt hoan hô thắng lợi vĩ đại của Liên Xô, Trung Quốc, của toàn phe xã hội chủ nghĩa và của lực lượng hoà bình thế giới.

Chúc nhân dân Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đồng chí Mao Trạch Đông, sẽ giành được nhiều thành tích mới ngày càng to lớn hơn nữa trong công cuộc kiến thiết chủ nghĩa xã hội và trong sự nghiệp bảo vệ hoà bình!

Chúc tình đoàn kết giữa các nước trong mặt trận xã hội chủ nghĩa do Liên Xô đứng đầu ngày càng bền vững!

Chúc tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt – Trung ngày càng củng cố và phát triển!

Chủ nghĩa cộng sản muôn nǎm!
Hoà bình thế giới muôn nǎm!

—————————-

Đọc ngày 28-9-1959.
Báo Nhân dân, số 2022, ngày 29-9-1959.
cpv.org.vn

Advertisement