Thư gửi Đại hội những người sản xuất trẻ Thủ đô (1-11-19590)

Bác thân ái chúc các cháu:

Mạnh khoẻ, vui vẻ,
Đoàn kết chặt chẽ,
Luôn luôn thi đua,
Đưa cả tinh thần và lực lượng của tuổi trẻ,
Vươn lên hàng đầu
Trong mọi công việc xây dựng xã hội chủ nghĩa.

Ngày 1 tháng 11 nǎm 1959
HỒ CHÍ MINH

———————–

Báo Nhân dân, số 2056, ngày 2-11-1959.
cpv.org.vn

Advertisement