Lời tiễn Chủ tịch A.Davátxki và đoàn đại biểu Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Ba Lan (12-10-1959)

Thưa đồng chí Chủ tịch Alếchxǎngđơ Davátxki kính mến,

Thưa các đồng chí trong Đoàn đại biểu nước Cộng hoà Nhân dân Ba Lan kính mến,

Trong lúc chúng ta chia tay, tôi xin thay mặt nhân dân Việt Nam, Đảng Lao động, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính chúc đồng chí Chủ tịch và các đồng chí trong Đoàn lên đường mạnh khoẻ.

Chúng tôi rất lưu luyến khi tiễn đưa các đồng chí lên đường, nhưng chúng tôi rất sung sướng, vì cuộc đi thǎm nước Việt Nam lần này của các đồng chí đã thành công tốt đẹp. Những cuộc gặp gỡ giữa các đồng chí với Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân Việt Nam đã tǎng thêm sự hiểu biết về mối tình hữu nghị giữa hai nước chúng ta. Những lời thắm thiết của đồng chí Chủ tịch khuyến khích rất nhiều nhân dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà của mình.

Thưa đồng chí Chủ tịch kính mến,

Thưa các đồng chí trong Đoàn kính mến,

Hai nước Việt và Ba,
Dù cách nhau rất xa,
Nhưng hai nhân dân ta,
Như anh em một nhà.
Vì là tình nặng
Vì là nghĩa sâu,
Tiễn nhau xin có một câu:
Mối tình hữu nghị nghìn thâu vững bền.

Thưa đồng chí Chủ tịch kính mến,

Thưa các đồng chí trong Đoàn,

Khi đến thǎm nước chúng tôi, các đồng chí đã mang đến cho nhân dân Việt Nam mối tình anh em thắm thiết của nhân dân Ba Lan. Nay các đồng chí về, chúng tôi kính nhờ các đồng chí chuyển tới nhân dân Ba Lan lời chào mừng nhiệt liệt nhất của nhân dân Việt Nam.

Hai nước Việt và Ba dù cách nhau rất xa, nhưng hai nhân dân chúng ta thì như anh em một nhà, vì là tình nặng, vì là nghĩa sâu.

Xin chúc đồng chí Chủ tịch và các đồng chí trong Đoàn sức khoẻ và nhiều thắng lợi mới.

Tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Ba Lan muôn nǎm!

Tình đoàn kết giữa các nước trong phe xã hội chủ nghĩa đứng đầu là Liên Xô vĩ đại đời đời bền vững!

Hoà bình và hữu nghị giữa các dân tộc muôn nǎm!

————————-

Nói ngày 12-10-1959.
Báo Nhân dân, số 2036, ngày 13-10-1959.
cpv.org.vn

Advertisement