Đáp từ tại buổi tiệc chiêu đãi của Chủ tịch A.Davátxki (11-10-1959)

Thưa đồng chí Chủ tịch A.Davátxki kính mến,

Thưa các đồng chí trong Đoàn kính mến,

Thưa các đồng chí và các bạn,

Thay mặt nhân dân Việt Nam, Đảng Lao động và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, tôi chân thành cảm ơn đồng chí Chủ tịch về những lời nói thắm thiết của đồng chí đối với nhân dân Việt Nam. Mối tình thắm thiết ấy đã bắt nguồn từ lý tưởng chung, mục đích chung của hai nước chúng ta, lại bắt nguồn từ lịch sử đấu tranh anh dũng của hai dân tộc chúng ta.

Trong cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai, mặc dù hy sinh rất nặng nề, nhưng chỉ trong vòng 15 nǎm từ khi chính quyền đã về tay mình, nhân dân Ba Lan, với tinh thần lao động quên mình, đã xây dựng nước Ba Lan mới, một nước Ba Lan xã hội chủ nghĩa. Nước Ba Lan ngày nay đã chiếm một địa vị quan trọng trên trường quốc tế, là một thành viên tích cực của phe xã hội chủ nghĩa, một chiến sĩ trung kiên của hoà bình và hữu nghị giữa các dân tộc.

Nhân dân Việt Nam cũng đã trải qua nhiều khó khǎn, gian khổ trong cuộc kháng chiến cứu quốc cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước của mình, cho nên càng thông cảm sâu sắc với nhân dân Ba Lan anh em. Nhân dân Việt Nam coi những thành tích của nhân dân Ba Lan như của bản thân mình. Nhân dân Việt Nam triệt để ủng hộ nhân dân Ba Lan trong cuộc đấu tranh để củng cố những thành quả cách mạng và để xây dựng đất nước của mình. Nhân dân Việt Nam luôn luôn là người bạn trung thành của nhân dân Ba Lan, luôn luôn biết ơn nhân dân và Chính phủ Ba Lan đã tận tình giúp đỡ mình. Mối tình anh em ruột thịt đã gắn bó nhân dân hai nước chúng ta. Đó là mối tình quốc tế vô sản đoàn kết tất cả các nước anh em trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa đứng đầu là Liên Xô vĩ đại.

Tình anh em ruột thịt ấy lại đã tỏ rõ trong sự nhất trí của chúng ta về các vấn đề trao đổi ý kiến với nhau. Sự nhất trí giữa Chính phủ và nhân dân hai nước chúng ta và giữa các nước xã hội chủ nghĩa là sức mạnh vô địch để xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ hoà bình thế giới.

Tôi đề nghị chúng ta nâng cốc chúc:

Tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Ba Lan đời đời bền vững!

Tình đoàn kết, nhất trí giữa các nước trong phe xã hội chủ nghĩa muôn nǎm!

Chúc sức khoẻ Chủ tịch A.Davátxki và các vị đại biểu trong Đoàn!

Hoà bình thế giới muôn nǎm!

—————————-

Đọc ngày 11-10-1959.
Báo Nhân dân, số 2035, ngày 12-10-1959.
cpv.org.vn

Advertisement