“Tết trồng cây” (41) (28-11-1959)

Mấy lâu nay các xí nghiệp, công trường, cơ quan, trường học, đơn vị bộ đội, hợp tác xã nông nghiệp, v.v. đang thi đua sôi nổi để lấy thành tích chúc mừng Đảng 30 tuổi.

Đó là một việc rất tốt. Một lần nữa, nó chứng tỏ rằng toàn dân ta yêu kính Đảng, tin cậy Đảng, quyết tâm theo sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà.

Bên đợt thi đua ấy, chúng tôi đề nghị tổ chức một ngày “Tết trồng cây”. Việc này tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều. ý kiến của chúng tôi tóm tắt là thế này:

Để kỷ niệm ngày thành lập Đảng, tất cả nhân dân miền Bắc mỗi người phụ trách trồng một hoặc vài ba cây và chǎm sóc cho tốt.

Miền Bắc ta có độ 14 triệu, trong số đó 3 triệu là trẻ em thơ ấu, còn 11 triệu người từ tám tuổi trở lên đều có thể trồng cây.

Ngay từ bây giờ chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ cho “Tết trồng cây” . Ví dụ: Bộ Nông lâm, các Ty nông lâm và các đoàn thể cần phải ươm đủ giống cây; Uỷ ban hành chính các địa phương phải có kế hoạch trồng cây gì, trồng ở đâu, v.v..

Như vậy mỗi Tết trồng được độ 15 triệu cây. Từ nǎm 1960 đến 1965 (là nǎm cuối cùng của kế hoạch 5 nǎm lần thứ nhất), chúng ta sẽ có 90 triệu cây, vừa cây ǎn quả, cây có hoa, vừa cây làm cột nhà. Và trong mười nǎm, nước ta phong cảnh sẽ ngày càng tươi đẹp, khí hậu điều hoà hơn, cây gỗ đầy đủ hơn. Điều đó sẽ góp phần quan

trọng vào việc cải thiện đời sống của nhân dân ta.

Đó cũng là một cuộc thi đua dài hạn nhưng nhẹ nhàng mà tất cả mọi người – từ các cụ phụ lão đến các em nhi đồng, đều có thể hǎng hái tham gia

TRẦN LỰC

—————————-

Báo Nhân dân, số 2082, ngày 28-11-1959.

(41) “Tết trồng cây”: Ngày 28-11-1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh, với bút danh Trần Lực đã viết bài đǎng trên báo Nhân dân nhan đề “Tết trồng cây”. Người đã phân tích ý nghĩa và lợi ích thiết thực của việc trồng cây đối với đất nước, gia đình và mỗi người dân. Cuối nǎm 1959, Người kêu gọi toàn dân hưởng ứng một tháng trồng cây (từ 6-1 đến 6-2-1960) gọi là “Tết trồng cây”. Người khuyên nhân dân cần duy trì bền bỉ “Tết trồng cây”.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, toàn dân ta đã thực hiện “Tết trồng cây” đầu tiên trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý (1960). Từ đó tới nay, mỗi khi mùa xuân đến, nhân dân ta lại tổ chức “Tết trồng cây” theo lời Bác.

“Tết trồng cây” đã trở thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong những dịp vui Tết đón Xuân. Tr.558.

cpv.org.vn

Advertisement