Thư gửi toàn thể cán bộ và chiến sĩ nhân dịp kỷ niệm 15 nǎm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1959)

Các đồng chí,

Hôm nay quân đội ta vừa đúng 15 tuổi. Nhân dịp này, tôi thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ gửi các đồng chí lời chào mừng thân ái nhất.

Mười lǎm nǎm qua, quân đội ta đã vượt mọi khó khǎn, làm tròn nhiệm vụ và đã lập được nhiều thành tích vẻ vang. Trong kháng chiến, quân đội ta đã chiến đấu anh dũng, đánh thắng quân xâm lược. Trong hoà bình, quân đội ta đã ra sức học tập, công tác, sản xuất, giúp đỡ nhân dân, bảo vệ đất nước. Như thế là rất tốt. Tôi vui lòng khen ngợi các đồng chí.

Hiện nay miền Bắc chúng ta đang xây dựng chủ nghĩa xã hội một cách thắng lợi. Nhưng nước ta còn tạm thời bị chia cắt làm hai miền. ở miền Nam đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai đang ra sức đàn áp, khủng bố đồng bào, âm mưu chia cắt lâu dài nước ta, tǎng cường binh bị, chuẩn bị gây chiến tranh mới. Vì vậy, chúng ta phải luôn luôn nâng cao cảnh giác, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu hung ác của kẻ thù.

Tất cả cán bộ và chiến sĩ của các lực lượng vũ trang nhân dân đã có cố gắng, cần cố gắng hơn nữa.

– Phải không ngừng nâng cao trình độ chính trị, kỹ thuật và vǎn

hoá, ra sức công tác và lao động tǎng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội.

– Phải trau dồi đạo đức cách mạng, đoàn kết, khiêm tốn, hết lòng vì Đảng, vì dân.

– Phải nâng cao chí khí chiến đấu, luôn luôn sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hoà bình.

Hôm nay chúng ta vui vẻ kỷ niệm 15 nǎm thành lập lực lượng vũ trang nhân dân, tôi chúc các đồng chí tiếp tục hǎng hái thi đua, lập nhiều thành tích mới, để chào mừng một cách xứng đáng ngày 30 nǎm thành lập Đảng yêu quý của chúng ta.

Chào thân ái
Ngày 22 tháng 12 nǎm 1959
HỒ CHÍ MINH

———————–

Báo Nhân dân, số 2106, ngày 22-12-1959.
cpv.org.vn

Advertisement