Thơ mừng nǎm mới (1-1-1960)

Mừng Nhà nước ta 15 Xuân xanh!
Mừng Đảng chúng ta 30 tuổi trẻ!
Chúc đồng bào ta đoàn kết thi đua,
Xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa.
Chúc đồng bào ta bền bỉ đấu tranh,
Thành đồng miền Nam vững bền mạnh mẽ.
Cả nước một lòng, hǎng hái tiến lên,
Thống nhất nước nhà, Bắc Nam vui vẻ!

Xuânnǎm 1960
Hồ Chí Minh

————————-

Báo Nhân dân, số 2116, ngày 1-1-1960.
cpv.org.vn

Advertisement