Lời chào mừng Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá I (18-12-1959)

Thưa Đoàn Chủ tịch,

Thưa các vị đại biểu,

Tôi xin thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ nhiệt liệt chào mừng các vị.

Trong lúc này, toàn dân ta ở miền Bắc, từ thành thị đến nông thôn, các nhà máy, các công trường, các hợp tác xã, các đơn vị bộ đội, các cơ quan, các trường học… đang hǎng hái đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và đã có kết quả tốt.

Tôi xin thay mặt Quốc hội gửi lời thân ái khen ngợi đồng bào ta.

Đồng bào ta ở miền Nam đang đoàn kết chặt chẽ, đấu tranh anh dũng chống chế độ độc tài phát xít. Tôi xin thay mặt Quốc hội gửi lời chào thân ái đến toàn thể đồng bào miền Nam.

———————–

Đọc ngày 18-12-1959.
Báo Nhân dân, số 2103, ngày 19-12-1959.
cpv.org.vn

Advertisement