Mùa Xuân quyết thắng (3-2-1960)

Tục ngữ có câu: “Suốt nǎm kế hoạch, định từ mùa Xuân”. Thật đúng như vậy. Mùa Xuân thì trời vui, đất vui, người càng vui. Cho nên ngay từ đầu mùa Xuân mọi công việc làm được tốt, thì cả nǎm sẽ phát triển tốt và kết quả tốt.

Ở đây, xin chỉ nói về nông nghiệp.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, đồng bào nông dân đều quyết tâm cố gắng làm cho vụ Đông – Xuân đại thắng lợi. Điều đó rất tốt!

Nhưng trong mùa đông qua, công việc về vụ chiêm cũng như về hoa màu và cây công nghiệp, chúng ta mới làm được non một nửa. Vậy, ngay từ hôm nay, chúng ta nhất định:

– Phải dốc cả lực lượng để cấy xong và cấy tốt vụ chiêm nội trong thượng tuần tháng Giêng.

– Phải chǎm làm cỏ và phải bón phân đầy đủ. Nhiều nơi bón phân còn ít quá.

– Phải chú ý phòng sâu và diệt sâu. Hễ nơi nào thấy sâu thì phải diệt cho tận gốc.

– Phải tiếp tục phòng hạn vàchống hạn. ở mấy tỉnh như Thanh Hoá, Nam Định, Hà Đông… còn những nơi thiếu nước, thì phải ra sức động viên nhân dân diệt hạn cho kỳ được. Phải thực hiện khẩu hiệu: “Vắt đất ra nước, thay trời làm mưa”. Chống hạn là một cuộc thử thách đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và các xã viên hợp tác xã những tỉnh ấy.

– Trâu bò là bạn của nông dân chúng ta. Nó giúp ta cày bừa. Nó cho ta phân bón. Cho nên phải hết sức quý trọng, thương yêu và sǎn sóc trâu bò cho thật tốt.

– Cải tiến nông cụ là một việc rất cần thiết. Nó tiết kiệm được nhiều sức lao động và thời giờ. Nó giúp ích nhiều cho việc tǎng gia sản xuất. Ví dụ: Hợp tác xã Phú Động (tỉnh Phú Thọ) chỉ cải tiến một kiểu bừa, mà công việc đã nhanh gấp 16 lần. Trước kia chỉ làm được 37 mẫu ngô, nay làm được hơn 70 mẫu. Còn tiết kiệm được 1800 công để làm thêm phân bón, cấy hết diện tích, làm thêm nghề phụ. Nhờ vậy mà thu nhập của xã viên được tǎng nhiều.

Đồng thời với những công việc trên đây, phải ra sức củng cố tổ đổi công và hợp tác xã.

Phải nhớ kỹ rằng: kế hoạch 10 phần, thì biện pháp phải 15 phần và quyết tâm phải 20 phần.

Hiện nay, 46% đồng bào nông dân đã vào hợp tác xã, số còn lại thì đều vào tổ đổi công. Đó là một lực lượng rất to lớn. Đảng bộ và chính quyền các nơi phải ra sức động viên lực lượng ấy quyết làm cho vụ Đông – Xuân thắng lợi toàn diện, vượt bậc và vữngchắc.

TRẦN LỰC

————————-

Báo Nhân dân, số 2147, ngày 3-2-1960.
cpv.org.vn

Advertisement