Thêm vài ý kiến về Tết trồng cây (25-3-1960)

Nhờ phong trào phát triển nhanh chóng sôi nổi và rộng khắp, cho nên đợt một (từ 6-1 đến cuối tháng 2 và theo mấy tỉnh đã báo cáo) đã trồng được hơn nǎm triệu rưỡi cây. Nếu bảy tỉnh chưa báo cáo (Nam Định, Thái Nguyên, Hải Phòng, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Hoà Bình) bình quân mỗi tỉnh trồng được nǎm mươi vạn cây, thì cả miền Bắc đã có độ chín triệu cây.

Theo tình hình hiện nay (vì kém sǎn sóc mà cây hỏng mất một số) phải trừ hao 30%, còn lại hơn sáu triệu cây.

Nếu tính từ tám tuổi trở lên mỗi người trồng một cây thật tốt, thì mỗi nǎm có độ mười hai triệu cây. Vậytrong những đợt từ nay đến cuối nǎm, đồng bào ta phải đảm bảo trồng thêmsáu triệu cây tốt nữa. Như thế, kế hoạch Tết trồng cây nǎm nay sẽ chắc chắn hoàn thành tốt.

Trong đợt một đã có những cá nhân và những đơn vị kiểu mẫu.

Ví dụ:

– Đồng bào xã Hoằng Xuyên (Thanh Hoá) mỗi người đã trồng mười cây.

– Đ.X., tỉnh đội Lạng Sơn, mỗi người đã trồng ba mươi cây.

– Ông Xuyên (xã An Thắng, Kiến An) đã trồng hai trǎm cây.

– Tỉnh Nghệ An đã trồng hơn một triệu cây.

– Tỉnh Hà Tĩnh đã trồng hơn một triệu mười lǎm vạn cây, v.v.

Trên đây là những ưu điểm đáng khen, nhưng cũng có những khuyết điểm cần sửa chữa. Ví dụ:

– Nhiều nơi khi trồng cây đã thiếu hướng dẫn, trồng rồi lại thiếu sǎn sóc, để cây hỏng nhiều. Như huyện Mỹ Đức để hỏng 30%. Xã Xuân Đỉnh (ngoại ô Hà Nội) cây hỏng gần hết. ở các tỉnh Hà Đông, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hoá… cây bên đường cái bị hỏng nhiều.

– Có nơi nhầm cho rằng Tết trồng cây chỉ một đợt và một nǎm thôi; chứ không hiểu rằng Tết trồng cây cũng là một kế hoạch kinh tế lâu dài và liên tục. Do đó, trong đợt một thì làm ào ạt. Về sau có vẻ nguội dần.

– Một số hợp tác xã nông nghiệp kém chú ý đến Tết trồng cây. Họ chưa hiểu rằng, ngoài những lợi ích khác, Tết trồng cây là một việc quan trọng chuẩn bị cho công cuộc xây dựng nông thôn mới nay mai.

Kết luận: Chúng ta phải rút kinh nghiệm của đợt một. Phải sửa chữa những khuyết điểm nói trên. Phải có kế hoạch, có hướng dẫn, tìm thêm hạt, ươm thêm giống… Phải làm đúng khẩu hiệu “Trồng cây nào, tốt cây ấy”.

TRẦN LỰC

—————————

Báo Nhân dân, số 2198, ngày 25-3-1960.
cpv.org.vn

Advertisement