Lời cảm ơn (28-5-1960)

Nhân dịp ngày 19 tháng 5, tôi đã nhận được thư, điện chúc mừng của:

Chính phủ,

Quốc hội,

Mặt trận,

Các đảng bạn,

Các đoàn thể,

Các cơ quan,

Các xí nghiệp,

Các công trường,

Các hợp tác xã nông nghiệp,

Các nông trường,

Các đơn vị bộ đội,

Các trường học,

Đồng bào miền núi và đồng bào miền xuôi,

Đồng bào miền Nam,

Kiều bào ở nước ngoài,

Bà con ngoại kiều,

Các đồng chí chuyên gia bạn,

Các anh hùng, chiến sĩ thi đua,

Các cụ phụ lão,

Các cháu thanh niên và nhi đồng,

Các đảng anh em,

Các chính phủ và nhân dân các nước anh em và các nước bạn,

Các vị trong ngoại giao đoàn.

Tôi rất vui mừng thấy trong những thư chúc thọ của nhiều đơn vị đã báo cáo những kết quả tốt đẹp của cuộc thi đua tǎng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm của đồng bào. Tôi rất vui lòng thấy đồng bào đều hứa hẹn tiếp tục đẩy mạnh thi đua lấy thành tích chào mừng Quốc hội khoá II, chúc mừng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 15 tuổi, chúc mừng Đại hội Đảng Lao động Việt Nam.

Tiếc rằng không thể trả lời riêng cho từng đơn vị và cá nhân, tôi thân ái gửi lời cảm ơn chung và chúc đồng bào thi đua thắng lợi.

Tôi xin cảm ơn các đảng, chính phủ và nhân dân các nước anh em và các nước bạn,

Xin cảm ơn ngoại giao đoàn,

Xin chúc tình hữu nghị giữa các dân tộc ngày càng củng cố và phát triển.

Chúc hoà bình thế giới vững bền.

HỒ CHÍ MINH

—————————–

Báo Nhân dân, số 2261, ngày 28-5-1960.
cpv.org.vn

Advertisement