Lời tiễn Tổng thống Xêcu Turê (18-9-1960)

Thưa Tổng thống kính mến,

Thưa các vị và các bạn,

Hôm nay, nhân dân Việt Nam, với lòng quyến luyến, tiễn đưa Tổng thống Xêcu Turê, vị lãnh tụ kính mến của nhân dân Ghinê, người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam, cùng các vị trong Đoàn đại biểu Chính phủ nước Cộng hoà Ghinê lên đường về nước.

Thời gian tuy ngắn nhưng Tổng thống và các vị đã để lại trong lòng mọi người dân Việt Nam những cảm tình sâu sắc.

Cuộc đi thǎm của Tổng thống đã làm cho chúng ta có dịp bàn bạc và nhất trí với nhau về những vấn đề liên quan đến lợi ích của hai nước chúng ta và những vấn đề quan trọng về tình hình Á – Phi và quốc tế.

Cuộc đi thǎm của Tổng thống là một cống hiến to lớn cho việc phát triển tình hữu nghị giữa hai nước chúng ta, sự nghiệp đoàn kết nhân dân các nước Á – Phi và việc bảo vệ hoà bình thế giới.

Chúng tôi chúc Tổng thống và các vị đi đường mạnh khoẻ.

Chúng tôi nhờ Tổng thống và các vị chuyển đến nhân dân Ghinê anh em và nhân dân châu Phi lời chúc mừng nhiệt liệt nhất.

Tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Ghinê đời đời bền vững!

Tình đoàn kết giữa các dân tộc Á – Phi muôn nǎm!

Hoà bình thế giới muôn nǎm!

—————————

Đọc ngày 18-9-1960.
Báo Nhân dân, số 2375, ngày 19-9-1960
cpv.org.vn

Advertisement