Điện mừng Quốc khánh Inđônêxia (17-8-1960)

Kính gửi Bác sĩ Xucácnô,

Tổng thống nước cộng hoà Inđônêxia,
Giacácta

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 15 Ngày tuyên bố độc lập của nước Cộng hoà Inđônêxia, thay mặt nhân dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân, tôi trân trọng gửi đến Ngài và nhân dân Inđônêxia lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Trong 15 nǎm qua, dưới sự lãnh đạo của Ngài, nhân dân Inđônêxia anh dũng đã thu được nhiều thành tích to lớn trong công cuộc đấu tranh chống đế quốc, trong công cuộc xây dựng đất nước Inđônêxia, trong sự nghiệp đoàn kết các nước á – Phi và trong sự nghiệp bảo vệ hoà bình ở Đông – Nam á và thế giới.

Nhân dịp này, tôi nhiệt liệt chúc nhân dân Inđônêxia thu nhiều thành tích hơn nữa và mau chóng thu hồi miền Tây Iriǎng làm cho Tổ quốc Inđônêxia ngày càng giàu mạnh.

Chủ tịch
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
HỒ CHÍ MINH

————————

Báo Nhân dân, số 2342, ngày 17-8-1960.
cpv.org.vn

Advertisement