Điện mừng Hội nghị Quốc tế chống bom nguyên tử ở Tôkiô (6-8-1960)

Kính gửi Chủ tịch Caôru Yasui,

Hội nghị Quốc tế chống bom nguyên tử và khinh khí, Tôkiô

Tôi xin chúc Hội nghị Quốc tế chống bom nguyên tử và khinh khí thành công tốt đẹp và gửi đến nhân dân Nhật Bản lời chào anh em.

HỒ CHÍ MINH

—————————–

Báo Nhân dân, số 2331, ngày 6-8-1960.
cpv.org.vn