Diễn vǎn chào mừng Tổng thống Xêcu Turê tại sân bay Gia Lâm (15-9-1960)

Thưa Tổng thống Xêcu Turê, người anh em kính mến của tôi,

Thưa các vị khách quý cùng đi với Tổng thống,

Thưa các bạn,

Hôm nay, chúng tôi vô cùng vui sướng được đón tiếp Tổng thống Xêcu Turê, vị lãnh tụ kính mến của nhân dân Ghinê, người bạn kính mến của nhân dân Việt Nam.

Hơn 40 nǎm trước đây, một nhóm thanh niên yêu nước, người các thuộc địa Pháp, trong đó có thanh niên Việt Nam và thanh niên Ghinê, đã cùng nhau đoàn kết đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, để giành tự do, độc lập cho đất nước mình.

Cách đây hơn 40 nǎm, tôi đã có dịp đến thǎm Cônacri, Thủ đô của nước Cộng hoà Ghinê.

Ngày nay, hai nước chúng ta đã giành được độc lập, nhiều thuộc địa cũ của Pháp ở châu á và châu Phi đã giành được độc lập, nhiều thuộc địa khác đang đấu tranh và chắc chắn sẽ giành được độc lập. Trong lúc phong trào giải phóng dân tộc đang cuồn cuộn lên cao như nước thuỷ triều, thì Tổng thống và các vị đã từ bên kia Đại Tây Dương sang bên này Thái Bình Dương để mang lại tình anh em thắm thiết của nhân dân Ghinê đến cho nhân dân Việt Nam. Thật là:

Bây giờ mới gặp nhau đây,
Mà lòng đã chắc những ngày thanh niên!

Ghinê cách Việt Nam hơn 13 nghìn cây số (theo đường thẳng) nhưng tinh thần nhân dân hai nước chúng ta thì rất gần gũi nhau như anh em. Nhân dân và Chính phủ chúng tôi hoan nghênh Tổng thống và các vị cùng đi trong đoàn với tấm lòng nhiệt liệt như hoan nghênh những người anh em từ phương xa mới về. Và chúng tôi rất mong rằng Tổng thống và các vị sẽ coi ở đây cũng như ở nhà mình vậy.

Chúc Tổng thống vui vẻ, mạnh khoẻ.

Chúc các vị trong Đoàn vui vẻ, mạnh khoẻ.

Tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Ghinê muôn nǎm!

Nhân dân các nước Á – Phi đoàn kết chặt chẽ muôn nǎm!

—————————-

Đọc ngày 15-9-1960.
Báo Nhân dân, số 2372, ngày 16-9-1960.
cpv.org.vn

Advertisement