Diễn vǎn bế mạc lễ kỷ niệm 15 nǎm Ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (1-9-1960)

Thưa đồng bào yêu quý,

Thưa các đồng chí thân mến,

Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử, nước Việt Nam ta có một ngày mừng Quốc khánh nghiêm trang và long trọng, tưng bừng và vui vẻ như Ngày Quốc khánh hôm nay.

Hôm nay, hơn 1000 triệu anh em trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa đứng đầu là Liên Xô vĩ đại và hàng triệu bầu bạn trên thế giới cùng vui mừng với nhân dân Việt Nam ta.

Trong lúc chúc mừng Ngày Quốc khánh vĩ đại lần thứ 15, chúng ta càng nhớ đến đồng bào ta ở miền Nam đang anh dũng đấu tranh chống chế độ tàn bạo của Mỹ – Diệm. Chúng ta gửi đến đồng bào miền Nam mối tình ruột thịt và hứa với đồng bào rằng: Toàn dân ta đoàn kết nhất trí, bền bỉ đấu tranh, thì Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất, Bắc – Nam nhất định sẽ sum họp một nhà.

Với tinh thần hǎng hái thi đua yêu nước của toàn dân ta, với sự giúp đỡ vô tư của các nước anh em ta, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc nhất định thắng lợi, sự nghiệp hoà bình thống nhất nước nhà nhất định thành công.

Thay mặt Đảng và Chính phủ, tôi kêu gọi toàn thể đồng bào ta:

Đoàn kết chặt chẽ hơn nữa,

Thi đua hǎng hái hơn nữa,

Đấu tranh kiên quyết hơn nữa, để giành lấy nhiều thắng lợi hơn nữa.

Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh muôn nǎm!

Tình đoàn kết giữa các nước xã hội chủ nghĩa, đứng đầu là Liên Xô vĩ đại muôn nǎm!

Hoà bình thế giới muôn nǎm !

Nhân dân Việt Nam anh dũng tiến lên, tiến lên!

————————-

Đọc ngày 1-9-1960.
Báo Nhân dân, số 2358, ngày 2-9-1960
cpv.org.vn

Advertisement