Điện mừng Quốc khánh Yêmen (23-10-1960)

Kính gửi Vua En Iman Ennaxia Liđen Enla Amét Bin
Yihya Hamit Endin nước Yêmen,
Xana

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh của nước Yêmen, thay mặt nhân dân Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi đến Ngài và nhờ Ngài chuyển đến Chính phủ và nhân dân Yêmen lời chào mừng nhiệt liệt nhất.

Kính chúc nhân dân Yêmen thắng lợi, trong cuộc đấu tranh chống đế quốc để bảo vệ quyền độc lập của Tổ quốc, để xây dựng đất nước phồn vinh của mình và góp phần giữ gìn hoà bình ở Trung, Cận Đông và thế giới.

Chúc tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Yêmen ngày càng phát triển.

Chủ tịch
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
HỒ CHÍ MINH

———————-

Báo Nhân dân, số 2409, ngày 23-10-1960.
cpv.org.vn

Advertisement