Điện mừng nhân dịp kỷ niệm 40 nǎm ngày thành lập Đảng Cộng sản Pháp (29-12-1960)

Kính gửi đồng chí Môrixơ Tôrê, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Pháp,

Đồng chí thân mến,

Nhân dịp kỷ niệm 40 nǎm Ngày thành lập Đảng quang vinh của chúng ta, Đảng Cộng sản Pháp, tôi xin gửi đến đồng chí và Ban Chấp hành Trung ương Đảng mácxít-lêninnít những lời chúc mừng tốt đẹp nhất và lời chào anh em.

Tôi chúc Đảng Cộng sản Pháp thu được những thắng lợi mới và to lớn trong cuộc đấu tranh cho dân chủ, hoà bình và chủ nghĩa xã hội.

HỒ CHÍ MINH

————————————–

Báo Nhân dân, số 2476, ngày 29-12-1960
cpv.org.vn

Advertisement