Điện mừng nước Cộng hoà Xênêgan tuyên bố thành lập (4-10-1960)

Kính gửi ông Lêôpôn Xêđa Xengo,
Tổng thống nuớc Cộng hoà Xênêgan,
Đáca

Nhân dịp nước Cộng hoà Xênêgan tuyên bố thành lập, tôi xin gửi đến Ngài và nhờ Ngài chuyển đến nhân dân nước Cộng hoà Xênêgan lời chúc mừng nhiệt liệt.

Tôi chúc nhân dân và Chính phủ nước Cộng hoà Xênêgan thu được nhiều thắng lợi trong công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh, củng cố và bảo vệ nền độc lập và góp phần gìn giữ hoà bình ở châu Phi và thế giới.

Chủ tịch
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
HỒ CHÍ MINH

——————–

Báo Nhân dân, số 2390, ngày 4-l0-1960.
cpv.org.vn

Advertisement