Điện gửi Hội nghị bất thường Hội đồng đoàn kết nhân dân Á – Phi (17-1-1961)

Tôi thân ái gửi các đại biểu lời chào anh em,

Trước phong trào đấu tranh anh dũng của nhân dân các nước, chủ nghĩa thực dân đang bị tan rã và nhất định sẽ bị thủ tiêu. Nhưng bọn đế quốc tham tàn ngoan cố còn tìm cách lật đổ Chính phủ hợp pháp Lumumba ở Cônggô, âm mưu đặt Angiêri dưới chế độ thực dân kiểu mới, gây tình hình nghiêm trọng ở Lào và Cuba. Chúng còn duy trì ách thống trị và can thiệp vào nội bộ một số nước khác.

Nhân dân các nước Á – Phi chúng ta cần tǎng cường đoàn kết, kiên quyết đấu tranh thì nhất định đánh thắng bọn thực dân và giành được tự do, độc lập thật sự.

Hội đồng đoàn kết nhân dân Á – Phi họp Hội nghị bất thường lần này để lên án chủ nghĩa đế quốc thực dân và ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân các nước Á – Phi. Hội nghị này có một ý nghĩa rất quan trọng và nhất định sẽ thành công tốt đẹp.

Tôi xin chúc các đại biểu mạnh khoẻ.

——————

Điện gửi ngày 17-1-1961.
Báo Nhân dân, số 2496, ngày 18-1-1961.
cpv.org.vn

Advertisement