Thêm một thắng lợi vô cùng vĩ đại của chủ nghĩa cộng sản (14-4-1961)

Sáng 12-4-1961, Quốc hội ta đang họp. Thủ tướng Phạm Vǎn Đồng đang báo cáo về kết quả to lớn của kế hoạch 3 nǎm (1958-1960) và triển vọng tốt đẹp của kế hoạch 5 nǎm lần thứ nhất (1961-1965). Bỗng một tin mừng nữa đến với Quốc hội: Cũng sáng hôm đó, con tàu vũ trụ “Phương Đông” của Liên Xô, người lái tàu là một thanh niên cộng sản 27 tuổi, đồng chí Gagarin, sau khi bay vòng quanh quả đất độ một giờ rưỡi, đã bay trở về Liên Xô bình an vô sự!

Đó là một thắng lợi vô cùng rực rỡ. Song những người cộng sản không ngạc nhiên.

Trước đây độ 100 nǎm, Các Mác đã đoán trước: Giai cấp công nhân sẽ tiến công lên trời.

Trước đây 43 nǎm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Lênin, giai cấp công nhân Nga đã thành công trong cuộc cách mạng long trời chuyển đất.

Trước đây gần bốn nǎm (10-1957), Liên Xô là nước đầu tiên trên thế giới đã phóng thành công quả vệ tinh đầu tiên trong lịch sử loài người. Từ đó đến nay, Liên Xô liên tiếp phóng những vệ tinh lượng ngày càng nặng, bay ngày càng cao. Kết quả ngày càng kỳ diệu.

Tên lửa Liên Xô đã đặt Quốc huy búa liềm vào mặt trǎng (9-1959) và chụp ảnh phía sau mặt trǎng (10-1959). Tên lửa hạng to của Liên Xô đã hai lần từ 12.500 cây số bay trúng vào đích ở Thái Bình Dương; các nhà khoa học phương Tây đã kinh ngạc mà nói rằng: thế là như bắn trúng một con ruồi cách xa 12 cây số !

Liên Xô là nước đầu tiên phóng vệ tinh lên sao Kim, cách quả đất hàng mấy chục triệu cây số. Ngày nay Liên Xô lại là nước đầu tiên thành công trong việc cho người bay lên vũ trụ, mở ra kỷ nguyên mới trong sự phát triển vĩ đại của loài người.

Thắng lợi đó là thắng lợi của chủ nghĩa Mác – Lênin, là thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản, là thắng lợi chung của phe xã hội chủ nghĩa và của toàn thể loài người.

Khoa học xôviết đã chinh phục được vũ trụ.

Chủ nghĩa cộng sản sẽ thắng lợi khắp thế giới.

Nhân dân Việt Nam rất phấn khởi và biết ơn Liên Xô, vì thắng lợi vĩ đại của Liên Xô anh em càng khuyến khích nhân dân Việt Nam ta ra sức thi đua để giành lấy thắng lợi trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà.

T.L

————————————–

Báo Nhân dân, số 2581, ngày 14-4-1961.
cpv.org.vn

Advertisement