Nói chuyện với đồng bào thôn Lạc Trung (Vĩnh Phúc) (25-1-1961)

… Xã Bình Dương có bốn thôn, mà chỉ có thôn Lạc Trung là trồng cây khá, còn các thôn khác lại kém. Cán bộ và đồng bào ba thôn bên cũng như các địa phương khác cần học tập kinh nghiệm của thôn Lạc Trung để đẩy mạnh phong trào trồng cây, cần làm cho mọi người hiểu rõ lợi ích to lớn của việc trồng cây.

Chủ nghĩa xã hội là mọi người cùng ra sức lao động sản xuất để được ǎn no, mặc ấm và có nhà ở sạch sẽ. Muốn làm nhà thì phải có gỗ. Muốn có gỗ thì phải hǎng hái trồng cây. Mọi người cố gắng trồng nhiều cây thì trong sáu, bảy nǎm nữa, cả làng sẽ có đủ cây để làm nhà mới.

Trồng cây rồi thì phải ra sức chǎm sóc cây, trồng cây nào phải chǎm sóc cho cây ấy sống và tươi tốt. Trồng nhiều mà không chịu khó chǎm sóc, để cây chết thì tốn công, vô ích. Cần phải có kế hoạch trồng cây và chǎm sóc cây ở đường cái. Cần giáo dục các em thiếu nhi có ý thức bảo vệ cây, chớ để trâu bò phá hoại cây.

So với thời bị thực dân Pháp thống trị, thì việc ǎn, mặc và nhà ở của bà con bây giờ khá hơn nhiều. Như thế là tốt, nhưng chưa đủ, phải cố gắng hơn nữa để đời sống ngày càng khá hơn nữa. Muốn thế thì bà con xã viên phải cần kiệm xây dựng hợp tác xã, coi hợp tác xã là nhà, coi công việc của hợp tác xã như công việc của nhà mình. Mọi người phải ra sức thi đua tǎng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm.

Về phần Ban quản trị thì phải có tinh thần trách nhiệm trước xã viên, phải dựa vào xã viên, bàn bạc dân chủ với xã viên để giải quyết mọi công việc trong hợp tác xã, phải chí công vô tư, phải công bằng và liêm khiết. Làm được như vậy thì nhất định hợp tác xã sẽ tốt và đời sống của xã viên sẽ ngày càng được cải thiện.

Bà con xã viên phải tích cực thực hiện vệ sinh phòng bệnh và thi đua học tập vǎn hoá nhằm giữ gìn sức khoẻ và mở mang sự hiểu biết của mình để lao động sản xuất được nhiều hơn, tốt hơn.

Mong các cụ, các cô, các chú và các cháu làm được tốt những điều đó.

———————–

Nói ngày 25-1-1961.
Báo Nhân dân, số 2506, ngày 28-l-1961.
cpv.org.vn

Advertisement