Điện mừng tổng thống Xêcu Turê (22-1-1961)

Kính gửi Tổng thống Xêcu Turê,
nước Cộng hoà Ghinê,
Cônacri

Nhân dịp Ngài được cử giữ chức Tổng thống nước Cộng hoà Ghinê, thay mặt nhân dân Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi đến Ngài lời chúc mừng nhiệt liệt.

Tôi tin chắc rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ngài, nhân dân Ghinê sẽ thu được nhiều thắng lợi rực rỡ hơn nữa trong công cuộc củng cố nền độc lập, xây dựng nước Ghinê phồn thịnh, góp phần giữ gìn hoà bình ở châu Phi và trên thế giới.

Chúc tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Ghinê ngày càng củng cố và phát triển.

Kính chúc Ngài luôn luôn mạnh khoẻ.

Chủ tịch
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
HỒ CHÍ MINH

—————–

Báo Nhân dân, số 2500, ngày 22-l-1961.
cpv.org.vn

Advertisement