Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hoà Xênêgan (3-4-1961)

Kính gửi Ngài Lêôpôn Xêđa Xengo,
Tổng thống nước Cộng hoà Xênêgan,
Đácca

Nhân dịp chúc mừng Quốc khánh lần thứ nhất nước Cộng hoà Xênêgan, thay mặt nhân dân Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi đến Ngài và nhờ Ngài chuyển đến Chính phủ và nhân dân Xênêgan lời chúc mừng nhiệt liệt nhất.

Kính chúc nhân dân Xênêgan, dưới sự lãnh đạo của Ngài, thu được nhiều thắng lợi trong công cuộc xây dựng nước nhà giàu mạnh, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ hoà bình ở châu Phi và thế giới.

Chúc tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Xênêgan ngày càng củng cố và phát triển.

Kính chúc Ngài mạnh khoẻ.

Ngày 3 tháng 4 nǎm 1961
Chủ tịch
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
HỒ CHÍ MINH

—————————

Báo Nhân dân, số 2571, ngày 4-4-1961.
cpv.org.vn

Advertisement