Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hoà A Rập thống nhất (23-2-1961)

Kính gửi Tổng thống Gaman ápđun Nátxe,
Tổng thống nước Cộng hoà A Rập thống nhất,

Nhân dịp lễ Quốc khánh nước Cộng hoà A Rập thống nhất, thay mặt nhân dân Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân, tôi kính gửi Ngài, Chính phủ và nhân dân nước Cộng hoà A Rập thống nhất lời chúc mừng nhiệt liệt nhất.

Tôi chân thành chúc nhân dân nước Cộng hoà A Rập thống nhất thu được nhiều thắng lợi mới trong công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh, góp phần vào việc tǎng cường khối đoàn kết á – Phi để giữ gìn hoà bình ở Trung, Cận Đông và thế giới.

Chúc tình hữu nghị sẵn có giữa hai nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Cộng hoà A Rập thống nhất ngày càng củng cố và phát triển.

Chủ tịch
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
HỒ CHÍ MINH

——————————-

Báo Nhân dân, số 2531, ngày 23-2-1961.
cpv.org.vn

Advertisement