Điện mừng Hội nghị Hội đồng đoàn kết nhân dân Á – Phi (8-4-1961)

Gửi Hội đồng đoàn kết nhân dân Á- Phi họp ở Bǎngđung,

Nǎm 1955, Hội nghị các đại biểu các Chính phủ các nước Á – Phi họp ở Bǎngđung đã thành công tốt đẹp. Nǎm nay Hội nghị Hội đồng đoàn kết nhân dân Á – Phi cũng họp ở thành phố lịch sử Bǎngđung, chắc rằng Hội đồng cũng sẽ thu được thắng lợi to lớn. Tôi xin gửi Hội nghị lời chào nhiệt liệt nhất.

Chủ nghĩa đế quốc thực dân ngày càng thất bại. Phong trào dân tộc giải phóng ngày càng lên cao.

Là một lực lượng rất to lớn, nhân dân Á – Phi đoàn kết chặt chẽ, kiên quyết đấu tranh thì nhất định sẽ đánh bại mọi âm mưu và hành động của chủ nghĩa đế quốc thực dân, các nước Á – Phi nhất định giành được độc lập hoàn toàn và góp phần đắc lực vào sự nghiệp giữ gìn hoà bình thế giới.

Chúc Hội nghị thành công.

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 nǎm 1961
HỒ CHÍ MINH

————————–

Báo Nhân dân, số 2577, ngày 10-4-1961.
cpv.org.vn

Advertisement