Thư gửi đồng bào thị xã Vinh (4-8-1961)

Bác được tin vụ cháy ở thị xã Vinh đã gây thiệt hại cho tài sản của đồng bào. Bác rất phiền lòng. Bác thân ái gửi lời an ủi đồng bào và gia đình cán bộ đã bị nạn cháy.

Bác khen ngợi đồng bào, bộ đội, công an, cán bộ ở thị xã đã hết sức tham gia chữa cháy và giúp đỡ bà con bị nạn. Bác mong rằng đồng bào đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, cố gắng vượt mọi khó khǎn, mau chóng xây dựng lại nhà cửa và tiếp tục làm ǎn bình thường.

Chính phủ Trung ương và chính quyền địa phương đã hết lòng sǎn sóc, giúp đỡ để góp phần giảm bớt khó khǎn cho đồng bào.

Bác nhắc đồng bào và cán bộ cần nâng cao cảnh giác, luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng những dụng cụ phòng và giữ lửa, không để xảy ra những tai họa như thế nữa.

Chào thân ái
HỒ CHÍ MINH

———————–

Sách Bác Hồ với quê hương Nghệ Tĩnh, Ban nghiên cứu Lịch sử Đảng Nghệ Tĩnh xuất bản, 1977, tr 77.
cpv.org.vn

Advertisement