Nói chuyện với nhà báo Oóclốp (Liên Xô) về kỳ công của khoa học Liên Xô (15-4-1961)

Cũng như những người cộng sản và tiến bộ khắp thế giới, tôi rất vui sướng về sự thành công rực rỡ của con tàu vũ trụ của Liên Xô do đồng chí Gagarin lái đã trở về Tổ quốc Xôviết một cách bình yên. Thành công khoa học của Liên Xô sẽ giúp tǎng thêm hạnh phúc cho loài người và củng cố hoà bình trên thế giới.

————————–

Báo Nhân dân, số 2584, ngày17-4-1961.
cpv.org.vn

Advertisement