Điện mừng Hội nghị quốc tế chống bom nguyên tử ở Tôkiô (12-8-1961)

Để cho những tội ác kinh khủng do đế quốc Mỹ gây ra ở Hirôsima và Nagadaki không bao giờ còn diễn lại, chúng ta kiên quyết đấu tranh chống việc thử bom nguyên tử và bom khinh khí, kiên quyết đấu tranh đòi giải trừ quân bị toàn bộ và triệt để.

Nhân dân Việt Nam luôn luôn sát cánh cùng các bạn trong cuộc đấu tranh anh dũng này.

Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Chào thân ái
HỒ CHÍ MINH

——————-

Báo Nhân dân, số 2.700, ngày 12-8-1961
cpv.org.vn

Advertisement