Thư không dán gửi Lord Heath trong Chính phủ Anh (26-11-1961)

Đia xơ,

Hôm 23-11-1961, các hãng thông tin phương Tây cho hay:

Ngài đã báo cáo trước Quốc hội Anh rằng “Cộng sản miền Bắc Việt Nam xâm phạm miền Nam Việt Nam bằng đường bộ và đường thuỷ… và dùng hàng tiểu đoàn đánh quân đội Ngô Đình Diệm ở miền Nam…”.

Dù có đức tính khiêm tốn cổ truyền, nhân dân Việt Nam cũng phải nói thật với ngài: You lie .

Chế độ phát xít Mỹ – Diệm áp bức và khủng bố nhân dân miền Nam Việt Nam một cách vô cùng tàn bạo, dã man. Nhân dân miền Nam phải dùng mọi cách để chống lại. Sự thật là như thế. Sao ngài lại xáo trộn trắng đen?

Là một trong hai Chủ tịch của Hội nghị Giơnevơ (1954), đáng lẽ Chính phủ Anh phải phụ trách làm cho Hiệp định Giơnevơ được thi hành nghiêm chỉnh. Nhưng Chính phủ Anh đã không làm trọn nhiệm vụ của mình, mà còn làm những điều tội ác, gây nhiều thiệt hại cho nhân dân Việt Nam, như:

– Cuối nǎm 1945, nhân dân Việt Nam cách mạng, giành được chính quyền. Nhưng viên tướng Anh là Graxây (chỉ huy quân đội Đồng minh) đã vũ trang cho thực dân Pháp đánh úp nhân dân Nam Bộ.

– Ngay sau Hội nghị Giơnevơ nǎm 1954, Chính phủ Anh đã theo đế quốc Mỹ tổ chức Khối xâm lược Đông – Nam á, nhằm phá hoại phong trào dân tộc ở vùng này, trước hết là miền Nam Việt Nam.

– Nǎm nay Chính phủ Anh đã xui giục Chính phủ phản động Mã Lai gửi nhiều dụng cụ chiến tranh cho bọn Ngô Đình Diệm để giết hại nhân dân miền Nam.

– Tháng 9 – 1961, Chính phủ Anh lại phái một đoàn “công an” thạo nghề tra tấn, sang giúp bọn Diệm khủng bố nhân dân. Đoàn này do tên quan binh Thômxơn chỉ huy và do đại sứ Anh ở Sài Gòn điều khiển.

– Hạ tuần tháng 10-1961, Thống chế không quân Anh là Xinuây đến Sài Gòn, giúp bọn Diệm những kinh nghiệm ném bom để đốt phá làng mạc và tàn sát nhân dân miền Nam…

Sao ngài không nói những sự thật đó, mà lại bịa đặt ra chuyện miền Bắc xâm phạm miền Nam?

Nhân dân Việt Nam vốn kính trọng nhân dân nước Anh và sẵn sàng đặt quan hệ vǎn hoá và kinh tế với nước Anh, trên nguyên tắc bình đẳng và đôi bên đều có lợi. Song nhân dân Việt Nam không thể để cho bọn chính khách phản động như ngài nói láo và vu khống, không thể cho phép ngài lừa dối Quốc hội Anh, lừa dối nhân dân Anh và nhân dân thế giới.

T.L

———————————–

Báo Nhân dân, số 2805, ngày 26-11-1961.
cpv.org.vn

Advertisement