Nói chuyện với xã viên hợp tác xã Tháp Thượng, xã Đan Phượng (Hà Đông) (11-1961)

– Nên gặt nhanh, để tranh thủ những ngày nắng ráo. Nên gặt tốt, chớ để vương vãi vì “một hạt thóc là một hạt vàng”. Đập lúa, phơi lúa, cất lúa, chia phần cho xã viên, nộp thuế, thu mua, v.v. đều phải làm nhanh và tốt, để tranh thủ thời gian chuẩn bị tốt vụ chiêm.

– Để chuẩn bị tốt vụ chiêm,xã viên cần làm tốt mấy việc: gặt đến đâu cày sâu đến đấy. Phải giữ nước cho ruộng chiêm. Phải chọn giống tốt và gieo mạ cho kịp thời. Phải sǎn sóc mạ và phòng sâu cắn mạ.

– Phải ra sức trồng nhiều rau và hoa màu. Rau và hoa màu là rất cần cho người và cho gia súc, vụ mùa vừa qua vì nhiều mưa, rau và hoa màu kém. Nay chúng ta phải ra sức trồng cho tốt.

– Cần phải tiết kiệm lương thực. Chớ vì được mùa mà phung phí thóc gạo. Khi no phải phòng khi đói, cần phải chuẩn bị đầy đủ cho những ngày giáp hạt nǎm sau.

Nên ǎn thêm ngô, khoai, sắn như các cơ quan và bộ đội đã làm. Như thế thì đã ǎn no mà lại tiết kiệm được thóc gạo. Càng tiết kiệm được thóc gạo thì hợp tác xã càng mua thêm được trâu bò và nông cụ để phát triển thêm. Ví dụ như ở Hưng Yên mùa này, do tiết kiệm thóc gạo, xã Phan Chu Trinh đã định bán thóc thừa cho Nhà nước hơn 230 tấn, xã Hưng Đạo gần 270 tấn… Họ dùng số tiền đó để phát triển hợp tác xã.

Xã viên phải đoàn kết chặt chẽ, phải nâng cao tinh thần làm chủ, cần kiệm xây dựng hợp tác xã và thi đua tǎng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Đảng viên, đoàn viên thanh niên lao động, dân quân tự vệ và cán bộ trong Ban quản trị cần phải gương mẫu trong mọi công việc. Như thế thì hợp tác xã sẽ phát triển nhanh, tốt, vững mạnh.

Nói tháng 11-1961.

——————————–

Báo Nhân dân, số 2805, ngày 26-11-1961.
cpv.org.vn

Advertisement