Điện mừng Tổng thống Hợp chủng quốc Brêdin (9-9-1961)

Kính gửi Ngài Giôao Benkiô Máckét Gula,
Tổng thống Hợp chủng quốc Brêdin,
Bradilia

Nhân dịp Ngài nhậm chức Tổng thống, thay mặt nhân dân, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi tới Ngài lời chúc mừng nhiệt liệt.

Xin chúc nhân dân Brêdin, dưới sự lãnh đạo của Ngài, ngày càng thu được những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh và trong sự nghiệp tǎng cường tình hữu nghị giữa các dân tộc và bảo vệ hoà bình thế giới.

Hà Nội, ngày 9 tháng 9 nǎm 1961
Chủ tịch
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
HỒ CHÍ MINH

————————-

Báo Nhân dân, số 2.728, ngày 10-9-1961.
cpv.org.vn

Advertisement