Lời tiễn đưa bà Tổng thống Hactini Xucácnô (23-9-1962)

Thưa Bà Tổng thống Háctini Xucácnô kính mến,

Thưa các vị trong Đoàn,

Hôm nay Bà cùng các vị lên đường tiếp tục cuộc đi thăm hữu nghị.

Bà cùng các vị ở thăm Việt Nam chỉ có ba ngày. Thời gian tuy rất ngắn ngủi, nhưng trong những ngày đó Bà và các vị đã để lại cho nhân dân Việt Nam nhiều kỷ niệm tốt đẹp, nhiều tình cảm lâu dài. Cuộc đi thăm của Bà đã góp phần quan trọng trong việc thắt chặt tình hữu nghị giữa hai dân tộc anh em chúng ta. Trong lúc chia tay này, tôi không thể kể hết tấm lòng vô cùng quyến luyến của chúng tôi.

Chúng tôi chân thành chúc Bà và các vị đi đường bình an, thu nhiều thắng lợi trong cuộc đi thăm hữu nghị. Chúng tôi nhờ Bà chuyển đến Tổng thống Xucácnô kính mến và nhân dân Inđônêxia anh em lời chào thân ái nhất.

Nhờ Bà chuyển đến các cháu thanh niên và nhi đồng Inđônêxia nhiều cái hôn của Paman Hồ.

Tiễn đưa, xin gửi một lời,

Mối tình hữunghị muôn đời không phai.

————————–

Đọc ngày 23-9-1962. Báo Nhân dân, số 3.104, ngày 24-9-1962.
cpv.org.vn

Advertisement