Thư gửi đoàn viên và thanh niên công trường đường sắt Thanh Hoá – Nghệ An (1-5-1963)

Thân ái gửi các cháu đoàn viên và thanh niên ở công trường đường sắt Thanh Hoá – Nghệ An,

Trong kế hoạch 5 nǎm, Đảng và Chính phủ đã quyết định xây dựng lại đường sắt Thanh Hoá – Nghệ An.

Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động đã thay mặt các cháu mà nhận công trình đó và xin đặt tên là “Công trình đường sắt Thanh niên”.

Các cháu đã xung phong tình nguyện làm việc đó; thế là các cháu đã làm đúng khẩu hiệu: “Đâu Đảng cần, thanh niên có; việc gì khó, có thanh niên”. Như thế là tốt. Bác thân ái khen các cháu và dặn các cháu mấy điều sau đây:

– Phải đoàn kết chặt chẽ; phải giúp đỡ đồng bào nơi mình làm việc.

– Phải hǎng hái thi đua, giữ tốt kỷ luật lao động, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để làm “nhiều, nhanh, tốt, rẻ”.

– Phải vừa làm, vừa học thêm vǎn hoá, chính trị và kỹ thuật, để sau này góp sức cùng đồng bào nông dân phát triển và củng cố tốt hợp tác xã.

– Phải khắc phục khó khǎn để chǎn nuôi, trồng trọt thêm nhằm tự cải thiện đời sống. Phải giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khoẻ.

Bác tặng các cháu một lá cờ làm giải thưởng luân lưu cho cả thanh niên Nghệ An và Thanh Hoá. Cách thi đua thế nào để giành lá cờ đó, do các cháu bàn bạc với nhau mà quyết định.

Ngoài ra, đơn vị nào và cháu nào làm việc thật giỏi, Bác sẽ đề nghị Chính phủ khen thưởng.

Bác chúc các cháu:

Vui vẻ, mạnh khoẻ, hǎng hái thi đua, giành nhiều thành tích.

Ngày 1 tháng 5 nǎm 1963
Bác Hồ

——————

Báo Nhân dân,số 3322, ngày 1-5-1963.
cpv.org.vn

Advertisement