Lời chào mừng trong buổi đón tiếp vua Lào Xri Xavang Vátthana (10-3-1963)

Kính thưa Nhà vua,

Thưa Hoàng tử,

Thưa Hoàng thân Thủ tướng,

Thưa các vị khách quý,

Thưa các bạn và đồng bào,

Hôm nay nhân dân Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và tôi rất vui mừng được đón tiếp Nhà vua Xri Xavang Vátthana, Hoàng tử Xuria Vông Xavang, Hoàng thân Thủ tướng Xuvana Phuma và các vị khách quý đến thǎm nước Việt Nam.

Hai dân tộc Việt và Lào từ lâu đời đã có những quan hệ anh em khǎng khít với nhau.

Nhưng gần một thế kỷ, bọn đế quốc đã cướp nước chúng ta, chia rẽ nhân dân hai nước chúng ta. Chúng ngǎn cản, không để nhân dân Việt – Lào gần gũi giúp đỡ nhau. Chúng làm cho nhân dân hai nước chúng ta:

Bức tường nô lệ chắn ngang,

Tuy trong gang tấc, gấp ngàn quan sơn.

Sau cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân hai nước Việt – Lào đã anh dũng vươn lên, chiến đấu oanh liệt chống thực dân cướp nước và ủng hộ lẫn nhau trong sự nghiệp giành lại tự do, độc lập cho nước mình.

Ngày nay, hai nước chúng ta đã độc lập. Chúng ta có đủ mọi điều kiện để củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước chúng ta và các nước bầu bạn khác, để giúp đỡ lẫn nhau trong công cuộc xây dựng đất nước phồn thịnh và cải thiện đời sống của nhân dân chúng ta. Ngày nay chúng ta dễ dàng đi lại thǎm viếng lẫn nhau:

Bấy lâu cách trở sơn hà,

Từ nay Lào – Việt rất là gần nhau.

Kính thưa Nhà vua,

Chúng tôi nghĩ rằng cuộc đi thǎm lần này của Nhà vua đến nước chúng tôi có ý nghĩa rất to lớn. Nhà vua và các vị mang đến cho nhân dân Việt Nam tình nghĩa thắm thiết của nhân dân Lào anh em. Cuộc đi thǎm này mở một thời kỳ mới trong lịch sử quan hệ anh em giữa hai dân tộc chúng ta. Nó sẽ phát triển và củng cố tình hữu nghị và sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước chúng ta. Nó sẽ góp phần to lớn vào sự nghiệp giữ gìn hoà bình và độc lập ở Đông Dương và Đông – Nam á.

Một lần nữa, tôi xin thay mặt nhân dân Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nhiệt liệt hoan nghênh Nhà vua kính mến, hoan nghênh Hoàng tử, Hoàng thân Thủ tướng và các vị khách quý cùng đi với Ngài.

Chúng tôi chân thành chúc Ngài và các vị luôn luôn mạnh khoẻ và thu đươc nhiều kết quả tốt đẹp trong cuộc đi thǎm hữu nghị này. Chúng tôi mong rằng trong những ngày thǎm nước chúng tôi, Nhà vua và các vị khách quý sẽ coi ở Việt Nam cũng như ở nhà mình.

Nhiệt liệt chào mừng Vua Xri Xavang Vátthana.

Nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý.

Tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt – Lào bền vững muôn nǎm!

Hoà bình thế giới muôn nǎm!

Việt – Lào Xamǎckhi mặnnhưn!

Đọc ngày10-3-1963.

———————

Báo Nhân dân, số 3271, Ngày 11-3-1963.
cpv.org.vn

Advertisement