Lời cảm ơn trong buổi chiêu đãi do Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ tổ chức (15-5-1963)

Thưa LưuChủ tịch thân mến,

Thưa đồng chí Trần Nghị thân mến,

Thưa các đồng chí và các bạn thân mến,

Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn những lời tốt đẹp và thân thiết của đồng chí Chủ tịch đối với nhân dân và Đảng chúng tôi.

Những ngày Lưu Chủ tịch và các đồng chí ở thǎm Việt Nam, đâu đâu nhân dân chúng tôi cũng vui mừng sung sướng. Những cuộc tiếp xúc rộng rãi và thân mật của các đồng chí với nhân dân Việt Nam, những lời nói đầy nhiệt tình của các đồng chí đã làm cho nhân dân chúng tôi càng tǎng thêm tình thân yêu và khâm phục nhân dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc anh em. Đâu đâu nhân dân chúng tôi cũng cảm thấy các đồng chí là những người bạn chiến đấu kiên cường, những người như anh em ruột thịt. Đó là tình đồng chí sâu sắc của những người bạn đồng cam cộng khổ cùng chung một chủ nghĩa cao quý là chủ nghĩa Mác – Lênin, cùng chung một mục đích vĩ đại là xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

Trong cách mạng và kháng chiến trước kia, trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và trong sự nghiệp đấu tranh hoà bình thống nhất nước nhà ngày nay, chúng tôi luôn luôn được sự giúp đỡ tận tình của Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc. Một điều rất đáng quý nữa là sự giúp đỡ rất tận tụy của các đồng chí chuyên gia Trung Quốc. Một lần nữa, chúng tôi tỏ lòng biết ơn sâu sắc Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc anh em.

Ngày nay, phe xã hội chủ nghĩa càng thêm hùng mạnh, phong trào dân tộc giải phóng sôi nổi khắp nơi, phong trào đấu tranh của nhân dân lao động ngày càng lan rộng ở các nước tư bản chủ nghĩa. Những lực lượng cách mạng to lớn ấy đoàn kết chặt chẽ với nhau thành một mặt trận thống nhất mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh thì nhất định chủ nghĩa đế quốc thực dân sẽ bị tiêu diệt, hoà bình thế giới sẽ được giữ vững, các dân tộc thuộc địa đều được độc lập tự do, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản sẽ hoàn toàn thắng lợi.

Ngày nay trên thế giới hàng ngũ những người cộng sản đã lớn mạnh hơn bao giờ hết, có hơn 40 triệu đảng viên. Đó là lực lượng lãnh đạo cách mạng vô cùng to lớn. Vì hạnh phúc của loài người hiện tại, vì tương lai tốt đẹp của con cháu muôn đời, tất cả các đảng anh em chúng ta, trước hết là Đảng Cộng sản Liên Xô và Đảng Cộng sản Trung Quốc, đoàn kết một lòng, dưới ngọn cờ của chủ nghĩa Mác-Lênin và trên cơ sở hai bản Tuyên bố Mátxcơva nǎm 1957 và nǎm 1960. Chúng ta quyết cùng nhau chiến đấu chống kẻ thù chung là chủ nghĩa đế quốc, thì nhất định giành được thắng lợi cuối cùng.

Chúng tôi rất vui mừng nhận thấy rằng những cuộc trao đổi ý kiến thân mật giữa hai Đảng và hai Chính phủ chúng ta đã kết quả vô cùng tốt đẹp.

Thưa Lưu Chủ tịch thân mến,

Thưa đồng chí Trần Nghị thân mến,

Thưa các đồng chí và các bạn thân mến,

Tôi xin mời các đồng chí và các bạn nâng cốc chúc:

Tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt – Trung muôn nǎm!

Tình đoàn kết nhất trí giữa các nước xã hội chủ nghĩa và các đảng cộng sản anh em muôn nǎm!

Chủ nghĩa Mác – Lênin thắng lợi muôn nǎm!
Chúc sức khoẻ đồng chí Mao Trạch Đông.
Chúc sức khoẻ Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ.
Chúc sức khoẻ đồng chí Trần Nghị và các bạn.

Nói ngày 15-5-1963.

———————–

Báo Nhân dân,số 3336, ngày 16-5-1963.
cpv.org.vn

Advertisement