Điện mừng Inđônêxia thu hồi Tây Iriǎng (30-4-1963)

Kính gửi Tổng thống Xucácnô, nước Cộng hoà Inđônêxia, Giacácta

Nhân dịp nước Cộng hoà Inđônêxia thu hồi Tây Iriǎng, thay mặt nhân dân Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi đến Ngài và nhờ Ngài chuyển tới nhân dân Inđônêxia anh em lời chúc mừng nhiệt liệt nhất.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ngài, nhân dân Inđônêxia anh dũng đã tiến hành một cuộc đấu tranh lâu dài và gian khổ để giải phóng Tây Iriǎng, nay đã thu được thắng lợi vẻ vang. Đó là thắng lợi của chính nghĩa, thắng lợi của một dân tộc anh hùng kiên quyết chống chủ nghĩa thực dân đế quốc để thống nhất đất nước mình. Thắng lợi đó góp phần đẩy nhanh quá trình diệt vong của chủ nghĩa thực dân đế quốc và cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở châu á và trên thế giới.

Nhân dân Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà chân thành chúc nhân dân Inđônêxia anh em tiếp tục thu được nhiều thắng lợi to lớn trong sự nghiệp xây dựng đất nước giàu mạnh.

Chúc tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Inđônêxia ngày càng củng cố và phát triển.

Chúc Ngài sức khoẻ dồi dào.

Hà Nội, ngày 30 tháng 4 nǎm 1963
Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Hồ Chí Minh

————————–

Báo Nhân dân, số 3323, ngày 3-5-1963.
cpv.org.vn

Advertisement